man en vrouw in het park

Familieraad

Ernstige psychische problemen zijn niet alleen voor iemand die dit overkomt ontwrichtend en verdrietig, zij hebben ook hun weerslag op de kring van familieleden, vrienden en andere naasten. Als naaste van iemand met psychiatrische problematiek vind je in eigen omgeving vaak weinig begrip voor deze draaglast. In de contacten met hulpverleners gaat de aandacht in de eerste plaats uit naar de patiënt. Naasten worden vaak wel als “partners in de zorg” gezien, maar niet als mensen die zelf ook zorg en aandacht nodig hebben.

Belangen van naasten

De Centrale Familieraad behartigt de belangen van de naasten van patiënten van Lentis. De Centrale Familieraad is ook het overkoepelend orgaan van de Familieraden van de zorggroepen van Lentis. De Centrale Familieraad wil zijn doel bereiken door:

  • het beleid van Lentis kritisch te volgen, knelpunten te signaleren en aanbevelingen te doen voor de oplossing daarvan
  • regelmatig contacten te onderhouden met de Raad van Bestuur en medewerkers van Lentis
  • het functioneren van de Familieraden te ondersteunen

De Centrale Familieraad Lentis is een levendige, actieve raad die zich inzet voor naastbetrokkenen van personen met psychiatrische problematiek. De Centrale Familieraad is de formele gesprekspartner van de Raad van Bestuur. Naast deze Centrale Familieraad, heeft elke zorggroep een eigen Familieraad (die uiteraard gelinkt is met de Centrale Familieraad).

Familieraad Volwassenenpsychiatrie

De zorggroep Volwassenenpsychiatrie van Lentis heeft een eigen familieraad. Op deze pagina vind je informatie over wat de familieraad Volwassenenpsychiatrie doet, waarvoor je bij ze terecht kunt en wat ze tot nu toe hebben bereikt.

Contactgegevens Centrale Familieraad

Je kunt mailen of je kunt een kaart of brief sturen in een portvrije envelop naar:

Centrale Familieraad Lentis
Antwoordnummer 460
9470 WG Zuidlaren

(Graag naam, adres, woonplaats, telefoon en e-mail vermelden).

De Familieraad Lentis wordt ondersteund door Egbertha Harms, bereikbaar via telefoonnummer 050 409 7575.