man en vrouw in het park

Familievertrouwenspersoon

Als je als familie of naaste betrokken raakt bij iemand met psychische problemen, dan kan dat heel belastend zijn. Je wilt er graag zijn voor partner, kind, broer, zus of naaste. Maar soms kan het zo zijn dat je jezelf bijna vergeet, omdat er zoveel tijd opgaat aan de hulp en het bijstaan van degene met psychische klachten. Ook kan het veel vragen en frustraties oproepen over de manier waarop je naaste geholpen wordt, over zaken die je als naaste tegenkomt, of je hebt gewoon vragen over het psychiatrische ziektebeeld. In die gevallen neem je contact op met een familievertrouwenspersoon (fvp).

Extra aanspreekpunt voor de familie

Familie en naasten kunnen terecht bij de onafhankelijke familievertrouwenspersoon (FVP). De familievertrouwenspersoon kan luisteren naar het verhaal en kan ondersteuning bieden. De familievertrouwenspersoon is een extra aanspreekpunt voor familie. Soms is het prettig met iemand te spreken die onafhankelijk is en niet in dienst is van Lentis. De familievertrouwenspersoon is in dienst van de onafhankelijke Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen (LSFVP). Familie kan zich uiteraard ook altijd wenden tot de behandelaar, die in dienst is van Lentis en direct is betrokken bij de patiënt.

Luisterend oor

De familievertrouwenspersoon is er voor familie, naasten en vrienden van patiënten die bij Lentis in behandeling zijn. Zij kan luisteren naar het verhaal en kan ondersteuning bieden. Daarbij vertegenwoordigt zij het belang van het familielid of de naaste. Zij helpt ervoor te zorgen dat men meer betrokken raakt bij de behandeling, zodat de samenwerking tussen hulpverlener, patiënt en familie of naaste beter verloopt. Dit komt de behandeling van de patiënt zeker ten goede. Er zijn geen kosten verbonden aan haar hulp.

Wat kan de familievertrouwenspersoon betekenen?

  • Luisteren naar het verhaal
  • Algemene informatie geven over de psychiatrische problematiek
  • Ondersteuning geven in het contact met de hulpverleners en behandelaars
  • Bemiddelen tussen naastbetrokkenen en hulpverleners of managers van  Lentis
  • Informatie geven over de gang van zaken bij Lentis
  • Ondersteunen bij het indienen van een klacht
  • Attenderen op of verwijzen naar lotgenotengroepen, cursussen en dergelijke
  • Signaleren van problemen van familie/naastbetrokkenen en deze onder de aandacht brengen bij de Raad van Bestuur van Lentis

Privacy

De privacy is te allen tijde gewaarborgd. Wat de familie de FVP vertelt, is en blijft vertrouwelijk. De FVP heeft geheimhoudingsplicht. Zij geeft zonder toestemming van betrokkenen geen informatie door aan anderen, ook niet aan de cliënt of hulpverlener.

Contact

José van Voorthuizen is de familievertrouwenspersoon bij Lentis.

Familievertrouwenspersoon José van Voorthuizen
j.vanvoorthuizen@familievertrouwenspersoon.nl

Telefoon 06 29 47 65 46