Opleiding Psychiater

Lentis biedt een landelijk en internationaal erkende opleiding voor artsen tot psychiater. Als arts-assistent in opleiding tot specialist (aios) wordt tijdens de opleiding brede ambulante en klinische ervaring opgedaan, waarbij gewerkt en geleerd wordt in de dagelijkse patiëntenzorg. Er is daarnaast een uitgebreide theoretische opleiding (1 dag per week) en veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Na de brede basisopleiding (2,5 jaar) wordt vervolgopleiding aangeboden in zogenaamde ‘aandachtsgebieden’ (2 jaar). Telkens kan binnen de opleiding, afhankelijk van de belangstelling van de aios, gekeken worden naar afgestemde stages of specifiek cursorisch onderwijs. Voor iedere psychiater in opleiding wordt samen met het opleidingsteam een individueel opleidingsplan opgesteld, waarbij landelijk kwaliteitseisen voor de opleiding tot medische specialist en individuele belangstelling tot een geheel worden gemaakt.

Traject

De opleiding tot psychiater duurt 4,5 jaar. De eerste 2,5 jaar is de basis opleiding en de laatste twee jaar een specialisatie. Parttime werken behoort tot de mogelijkheden.

De basisopleiding

De opleiding bestaat uit een brede basisopleiding, inclusief een half jaar kinderpsychiatrie en een half jaar ouderenpsychiatrie. Er is speciaal gekozen voor een uitgebreide basisopleiding zodat met psychiatrie in alle levensfases van de mens kan worden kennisgemaakt en keuze kan worden gemaakt voor een van de specialisaties in de aandachtsgebieden. Voor de theoretische opleiding wordt nauw samengewerkt met partners uit regio (GGZ Drenthe, GGZ Friesland, Universitair medisch Centrum Groningen (UMCG), Dimence, Mediant). De opleiding bij Lentis onderscheidt zich van de andere opleidingen door meer tijd voor theoretisch, wetenschappelijk en psychotherapie onderwijs en extra aandacht voor persoonlijke groei. Daarnaast speelt de relatie tussen psychiatrie en maatschappij, onder andere tot uiting komende in de crisishulpverlening en de sociale psychiatrie, een belangrijke rol.

Specialisaties

De laatste twee jaar wordt opgeleid voor een specialisatie (aandachtsgebied). Keuzes voor een aandachtsgebied en verder subspecialisatie worden in nauw overleg tussen opleidingsteam en aios gemaakt, aansluitend bij de belangstelling van de aios. Er kunnen ook stages worden gelopen bij Lentis, voor mensen die elders de basisopleiding lopen.

Er is de keuze uit een specialisatie in een van de aandachtsgebieden:

 • kinder- en jeugdpsychiatrie
 • ouderenpsychiatrie en
 • volwassenenpsychiatrie

Het aandachtsgebied volwassenen kent een verplicht deel ziekenhuispsychiatrie, dat samen met het UMCG wordt uitgevoerd. Binnen ieder aandachtsgebied zijn individuele uitwerkingen mogelijk. Zo is stage lopen in het buitenland bespreekbaar. Binnen het aandachtsgebied volwassenen kan onder andere gekozen worden voor een van de volgende leerwegen:

 • psychotherapie
 • klinische psychiatrie
 • forensische psychiatrie
 • integrale psychiatrie
 • sociale psychiatrie
 • rehabilitatie
 • neuropsychiatrie
 • wetenschappelijk onderzoek (eventueel promotie)
 • sociale psychiatrie

In overleg kan gekozen worden voor trajecten die aansluiten bij iemands individuele belangstelling (bijvoorbeeld meer psychotherapie, klinische psychiatrie of organische psychiatrie gericht). Er kan ook gekozen worden de specialisatie binnen meerdere instellingen te doen.

Het opleidingsteam

Solliciteren en informatie

Er zijn in totaal 6 opleidingsplaatsen per jaar en er zijn jaarlijks 2 instroommomenten. Op 1 april (3 instromers) en op 1 oktober (3 instromers).

Arts of bijna afgestudeerd als arts en geïnteresseerd in de opleiding tot psychiater? Mail dan naar Rikus Knegtering, opleider of naar het secretariaat van de A-opleiding, telefoon 06 – 22 56 71 89.

Feedback