Verzorgende IG (niveau 3)

Een 3 jarige MBO-opleiding Verzorgende IG via de werken-leren route

Studeren en verdienen!

We hebben erg veel aanvragen ontvangen voor deze opleiding. Daarom kunnen we tot nader order geen sollicitaties in behandeling nemen. 

Jaarlijks start de opleiding Verzorgende IG in september. In samenwerking met andere instellingen wordt bekeken of er in maart ook een groep kan starten.

Traject

De opleiding duurt drie jaar. De eerste zes maanden ga je één dag per week naar school en loop je stage binnen de ouderenzorg (zorggroep Dignis) van Lentis. Na een half jaar ga je één keer per week naar school en werk je de overige uren op de afdeling. We bieden een leerarbeidscontract voor 24 uur per week.

In deze opleiding doe je ervaring op met verschillende zorgtaken binnen Lentis. Je kunt hiervoor op verschillende locaties geplaatst worden. Je komt in aanraking met zorgvragers met somatische en/of psychogeriatrische problematiek in een intra- of extramurale setting.

Salaris

Wanneer je voorafgaand aan de opleiding in dienst bent van Lentis, wordt je salaris gedurende je opleiding bevroren. Ben je niet werkzaam bij Lentis, dan ontvang je gedurende het eerste half jaar een zakgeldvergoeding zoals afgesproken in de CAO VVT. Na een half jaar krijg je salaris (leerlingsalaris). Schoolgeld en boeken krijg je van Lentis.

Toelatingseisen

Je moet minimaal 18 jaar zijn. Daarnaast moet je voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

  • Diploma’s Je hebt toegang tot de opleiding Verzorgende-IG als je in het bezit bent van één van de volgende diploma’s of bewijzen:
    – VMBO/MAVO
    – Overgangsbewijs van 3 naar 4 HAVO/VWO
    – MBO niveau 2
  • Vakkenpakket of sector Als je nu op het VMBO zit, kun je met elke van de vier sectoren Techniek, Zorg & Welzijn, Economie en Landbouw worden toegelaten. Je hebt dan één van de volgende leerwegen nodig: de theoretische, de gemengde of de kaderberoepsgerichte leerweg.
  • Vrijstellingen In bepaalde gevallen kun je tijdens de opleiding Verzorgende-IG een aantal vrijstellingen krijgen. De opleiding duurt daardoor minder lang. Je krijgt sowieso vrijstellingen met het diploma Helpende Zorg & Welzijn.

Solliciteren

Je kunt je sollicitatiebrief en CV naar ons mailen.

Diploma

Bij het afronden van de opleiding ontvang je zowel het diploma voor Verzorgende IG als het diploma SAW-MZ niveau 3. Dit heeft te maken met de samenvoeging van beide opleidingen.