'Het gaat heel goed met mij, mijn leven is er een stuk beter op geworden'
Sjoukje

Bij Basis GGZ Lentis kun je terecht voor de behandeling van lichte tot matige psychische problemen.

Vrouw bij brug

Basis GGZ Lentis

Soms heb je dusdanig last van psychische problemen dat je hulp nodig hebt om er weer goed uit te komen. Hiervoor kan je terecht bij Basis GGZ Lentis. Basis GGZ Lentis is generalistisch en je kunt snel bij ons terecht. Generalistisch wil zeggen dat je voor de behandeling van bijna alle psychische problemen bij ons terecht kunt.

Waarmee kan de Basis GGZ mij helpen?

We doen diagnostiek en behandeling waarbij we kortdurende, effectieve behandelingen geven. Wij stimuleren je zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor je leefstijl en gedrag. We gaan uit van jouw kracht en bepalen samen hoe we jouw gezondheid bevorderen en je zelfredzaamheid vergroten. De klik met je behandelaar is belangrijk. Als de match ondanks onze inspanningen niet goed is, geef het aan. Wij zoeken dan een andere behandelaar die beter bij jou aansluit. Basis GGZ Lentis is:

 • Snel en dichtbij
 • Kortdurend en effectief
 • Gericht op jouw kracht

Bij voorkeur maken we gebruik van een combinatie van eHealth (online behandeling) en gesprekken. Onze ervaring is dat behandelingen sneller resultaat leveren en dat veel van onze cliënten dit als prettig ervaren. Lentis Basis GGZ kan je helpen bij:

 • Psychische klachten gerelateerd aan aardbevingen
 • ADHD
 • Persoonlijkheids​problematiek waarbij de diagnose al gesteld is
 • Posttraumatische Stress-stoornis (PTSS)
 • Psychische problemen bij ouder worden
 • Psychische problemen bij studenten
 • Volledig online behandeling

Om je zo goed mogelijk te helpen werken we samen met zorgpartners zoals huisartsen en praktijkondersteuners GGZ, paramedici, wijkteams en de specialistische GGZ. Dit om zorg en behandeling in te schakelen die past bij de situatie en die jij nodig hebt. We doen dit altijd in overleg en met jouw toestemming. Ons uitgangspunt is dat de regie bij de jouw ligt. Er worden dan ook nooit gegevens uitgewisseld zonder jouw toestemming. Hieronder kun je meer lezen over onze samenwerkingen.

Behandelingen

Volwassenen met lichte tot matige psychische problematiek worden geholpen door Basis GGZ Lentis. Ook mensen met langdurende psychische problematiek die goed willen blijven functioneren en terugval willen voorkomen zijn bij ons aan het juiste adres. Met onze goed opgeleide en toegewijde behandelaren kunnen cliënten vlot aan de slag om te herstellen en om weer grip te krijgen op de situatie. Bij Basis GGZ Lentis wordt altijd samen met de cliënt bepaald wat nodig is om weer snel op eigen kracht verder te kunnen.

Kortdurende behandeling wil zeggen dat je een aantal gesprekken hebt met een psycholoog. In het intakegesprek wordt met je besproken hoe we de behandeling vormgeven en hoeveel afspraken er ongeveer nodig zijn. We bieden onder andere de volgende behandelingen aan:

Individueel

 • Oplossingsgerichte therapie; Dit is geschikt voor diverse problemen en stoornissen. Oplossingsgericht werken is de basishouding van waaruit de behandelaar werkt. Tussen wat je wilt en wat je doet zit soms ruimte. We brengen samen met jou de gewenste situatie in kaart. Daarna bereik je die situatie vanuit eigen kracht en zelfredzaamheid via kleine, haalbare stappen.
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT); Dit is geschikt voor diverse problemen en stoornissen, maar wordt met name voor Angststoornissen en Depressie veel gebruikt. De manier waarop je denkt heeft invloed op wat je voelt en wat je durft te doen. Je kunt bijvoorbeeld last hebben van onlogische gedachten die ongewenst gedrag in stand houden. Cognitieve gedragstherapie richt zich er op deze onlogische gedachten te veranderen.
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT); Dit is gericht op lichte depressieve klachten, lichte angstklachten of milde stress. Soms kun je worstelen met emoties of gedachten die je liever niet wilt hebben. Niemand wil verdriet, somberheid, zelfkritiek, negatieve gedachten, angst of onzekerheid in zijn leven, maar het is er wel. ACT kan je helpen de strijd met die gevoelens te verminderen en je zo psychologisch flexibeler maken.
 • EMDR; Dit is gericht op trauma en PTSS klachten. Nare ervaringen in het leven hebben vaak emotionele gevolgen. EMDR kan helpen om daar minder last van te hebben. Een speciaal opgeleide psycholoog geeft bij de Basis GGZ Lentis de EMDR-therapie.
 • Zelfmanagement bij stress; Dit is geschikt voor diverse problemen en stoornissen, maar wordt met name voor Angststoornissen en Depressie veel gebruikt. Hoe houd je het heft in handen in een stresssituatie? Dat is voor iedereen anders. In deze behandeling ga je met jouw behandelaar op zoek naar een manier die goed bij jou past.
 • Herstel en Stabilisatie; Dit is geschikt voor diverse problemen en stoornissen, maar met name als je al wat langer behandeling krijgt voor een diagnose. De behandeling is gericht op eigen kracht en regie. We richten ons in deze behandeling op hoe je verder kan herstellen, stabiliseren en terugval kan voorkomen na eerdere behandelingen in de GGZ. Er is aandacht voor je psychische klachten, je functioneren in diverse maatschappelijke rollen en evt. medicatie gebruik. Hierbij gaan we uit van jouw sterke kanten, interesses en wensen. We stimuleren je om zelf het heft in handen te nemen als het gaat over je gezondheid.
 • 100% online behandeling; Dit betekent dat je niet meer naar een locatie van Lentis hoeft te komen, maar contact hebt via ons online behandelplatform. We bieden effectieve zorg waar en wanneer jij dat wilt, vanuit een comfortabele en veilige omgeving. De 100% online behandeling is geschikt voor veel uiteenlopende klachten, zoals angst, depressieve gevoelens of ADHD.

In de groep

Soms is het fijn om in de groep met anderen te praten over jouw problemen. Je herkent je in het verhaal van anderen, je hoort hoe anderen met hun problemen omgaan en dat kan je weer op ideeën brengen. Zo help je elkaar. Basis GGZ Lentis biedt je hierbij een veilige omgeving en professionele begeleiding.

E-health

Bij Basis GGZ Lentis krijgt je, naast de behandelgesprekken ook E-health aangeboden. Dit zijn behandelmodules voor bijvoorbeeld depressie, paniek of angst. Maar ook ondersteunende modules op het gebied van bijvoorbeeld mindfulness, leefstijl en diverse app’s.

Basis GGZ Lentis werkt met een platvorm met meer dan 100 behandelmodules. In het intakegesprek wordt er met je besproken welke modules voor jouw helpend kunnen zijn. Bij aanmelding en na inschrijving bij Basis GGZ Lentis krijgt je een welkomsmodule, waar je alvast leert en ziet hoe het platvorm en de behandelmodules eruit gaan zien.

In een module krijg je informatie over het onderwerp. Er worden er voorbeelden gegeven door cliënten over de klachten, het ontstaan van de klachten en wat hierbij helpt. Via deze modules kun je thuis opdrachten doen en hierover nadenken. De meest gebruikte e-health modules binnen Basis GGZ Lentis zijn:

 • Mindfulness
 • Gedachteschema
 • Leren ontspannen
 • Zelfbeeld
 • Depressie
 • ADHD
 • Burn-out
 • Beter slapen
 • Paniekstoornis
 • Sociale vaardigheden

 

Locaties

Praktische informatie

Aanmelden

Je kunt je bij de Basis GGZ Lentis aanmelden met een verwijsbrief van de huisarts of andere verwijzer. Wil je meer informatie? Bellen met Basis GGZ Lentis mag natuurlijk altijd, telefoon (050) 522 32 98 of mailen basisggz@lentis.nl

Wachttijden

We willen je graag zo snel mogelijk helpen. Als we de aanmelding binnen hebben dan nemen we binnen vijf werkdagen contact met je op. Afhankelijk van de wachttijden van een locatie ontvang je een uitnodiging en heb je een gesprek met één van onze hulpverleners bij jou in de buurt. Binnen de Basis GGZ hanteren we dezelfde wachttijden onafhankelijk waar iemand verzekerd is. Mocht je toch te lang moeten wachten dan kun je contact opnemen met je zorgverzekeraar voor wachtlijstbemiddeling.

Kosten en vergoeding

Behandelingen bij Basis GGZ Lentis worden vergoed als er sprake is van een psychiatrische diagnose volgens DSM-V stoornis, zoals een depressie of angststoornis. De oorzaak hiervan kan op verschillende manieren ontstaan, zoals door werkproblemen, een verlies of trauma. De klachten moeten dusdanig ernstig zijn dat er een psychiatrische diagnose gesteld kan worden om voor behandeling in aanmerking te komen. Voor een behandeling bij de Basis GGZ Lentis is een verwijzing nodig van de huisarts of andere behandelend arts. Je kunt met hem/haar overleggen of je in aanmerking komt voor een vergoeding voor behandeling van uw klachten.

Wilt je weten of je verzekeraar de zorg bij Lentis vergoedt in 2018? Kijk dan voor meer informatie op de website van uw zorgverzekeraar. Vermeld in je zoekactie Lentis, want Psyq of Basis GGz Lentis. Lentis wordt niet altijd herkend in de contract vermelding.

De volgende behandelingen worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Informatie-uitwisseling

Alle behandelaren binnen Lentis hebben beroepsgeheim. Dit betekent dat wij geen informatie uitwisselen zonder dat je daar toestemming voor hebt gegeven. Wel wisselen we informatie uit met de huisarts / verwijzer die je heeft verwezen. Wij sturen bij start van de behandeling het behandelplan en aan het eind een korte brief met de resultaten. Voordat we dit doen zullen we de inhoud daarvan met je bespreken en eventueel aanpassen. Mocht je liever niet hebben dat wij informatie uitwisselen met je huisarts / verwijzer, geef dit dan van tevoren aan. Wij passen het dossier dan zo aan dat dit niet meer mogelijk is.

Tevredenheid

Basis GGZ Lentis maakt gebruik van gevalideerde vragenlijsten waarbij er een voor- en nameting wordt gedaan om het effect van de behandeling inzichtelijk te maken. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een OQ-45. Bij de nameting wordt er tevens gevraagd de vragenlijst CQI in te vullen, welke de klanttevredenheid meet. De lijsten worden anoniem behandeld. Hier kun je meer lezen over de cliëntwaarderingen van Lentis BasisGGZ.

Verder werken wij mee aan ZorgkaartNederland, de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg. Het is mogelijk om hier ervaringen vanuit de zorg met elkaar te delen en op basis hiervan een zorgverlener te kiezen die goed bij u past. Deze kunt je na de behandeling invullen naar eigen inzicht, iets wat door onze behandelaren wordt aanbevolen.

Kwaliteitskeurmerk

Basis GGZ Lentis is in het bezit van het keurmerk Basis GGZ (KiBG). In 2017/2018 heeft Basis GGZ Lentis het Gouden Randje ontvangen als één van de beste basis ggz instellingen van Nederland met betrekking tot de klanttevredenheid.

Bij Basis GGZ Lentis kunnen cliënten terecht met diverse problemen en met een vermoeden van een stoornis, mits het past binnen de kaders van korte behandeling en milde problematiek. Basis GGZ Lentis werkt met GGZ standaarden. Daarnaast zijn onze behandelingen ontworpen vanuit de GGZ generieke module. De versies voor cliënten en naasten kunt u vinden op www.thuispost.nl.

 • 1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen

Feedback