Vrouw bij brug

Cliëntwaardering

Bij het einde van de behandeling meten we met een vragenlijst, hoe de cliënt de behandeling heeft ervaren. Deze vragenlijst heet de CQ-index. In januari t/m december 2018 vulden 610 cliënten de CQ-index in. Dat is een stijging van 18% van de ingevulde vragenlijst ten opzichte van 2017. De cijfers van 2018 zijn;

Bejegening (1-5): 4,9
Bereikbaarheid behandelaren (1-5): 4,7
Samen beslissen (1-5): 4,7
Informatie over behandelmogelijkheden (1-5): 4,7
Mogelijkheid om familie erbij te betrekken (1-5): 4,2
Uitvoering behandeling (1-5): 4,6
Rapportcijfer (1-10): 8,8

Vergeleken met 2017 hebben er verbeteringen plaatsgevonden in het samen beslissen en in mogelijkheden om de familie bij de behandeling te betrekken. Ook het rapportcijfer steeg van een 8,7 naar een 8.8.

We scoren hoog op bejegening, er is een cultuur dat we goed luisteren naar de hulpvraag van de cliënt en dit leidend laten zijn in de behandeling. Daarnaast scoren we over het algemeen hoog en  blijft het de kunst om deze kwaliteit te blijven waarborgen. In 2019 richten we ons op behandelinhoudelijke ontwikkeling, waarbij we blijven aansluiten bij de hulpvraag van de cliënt en zijn/haar netwerk.

  • 1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen

Feedback