"Ik vind de gesprekken erg prettig. Ik voel me serieus genomen en gezien"
Vrouw bij brug

Cliëntwaardering

Aan het einde van de behandeling vragen we hoe de cliënt de behandeling heeft ervaren.

Hiervoor gebruiken we  een speciale vragenlijst: de CQ-index. In januari t/m december 2021 vulden ongeveer 500 cliënten de CQ-index in. Dat is hetzelfde aantal als in 2020, daarvoor was het minder doordat creatief gewerkt moest worden in verband met corona; meer online, meer wandelen met de cliënt en het omzetten van face tot face contacten. Hierdoor kwamen de werkprocessen wat meer op de achtergrond, waardoor er waarschijnlijk minder aandacht voor een vragenlijst is geweest. Dit hebben we in 2021 opgepakt met goed resultaat.

Over 2021 gaven cliënten ons de volgende cijfers:

Bejegening: 9,7

Samen beslissen: 8,7

Uitvoering behandeling: 8,7

Informatie behandeling: 8,8

Rapportcijfer (score 1-10): 8,5

We blijven onszelf verbeteren

Onze cliënten zijn zeer tevreden over de behandeling. We scoren hoog op bejegening. We luisteren goed naar de hulpvraag van de cliënt en laten deze leidend zijn in de behandeling. Vergeleken met 2020 is er hoger rapportcijfer in de klanttevredenheidscijfers. Dat heeft voor een deel te maken met dat we goed zijn ingesteld op het werken in de coronatijd, waarbij we zowel face to face werken als online. Daarnaast is onze online poli goed ingericht en kunnen er nu ook deelbehandelingen online plaatsvinden. We streven ernaar om voor 2022 deze stijgende lijn voort te zetten en continuïteit voor cliënten te bieden. Zo richten we ons dit jaar op de behandelinhoudelijke ontwikkeling en het omgaan met het Zorg Prestatie Model. Denk hierbij  ook aan het door ontwikkelen van Lentis Online Basis GGZ, de 100% online behandelingen en het verder uitbreiden van ons groepsaanbod. Daarnaast zetten we in op het verbeteren van de ketenzorg, zodat de cliënt continuïteit blijft houden in de behandeling.