"Ik vind de gesprekken erg prettig. Ik voel me serieus genomen en gezien"
Vrouw bij brug

Cliëntwaardering

Aan het einde van de behandeling vragen we hoe de cliënt de behandeling heeft ervaren. We gebruiken hiervoor een speciale vragenlijst: de CQ-index. In januari t/m december 2019 vulden 555 cliënten de CQ-index in. Dat is een daling ten opzichte van 2018. In dat jaar vulden 610 cliënten de vragenlijst in.

Over 2019 gaven cliënten ons de volgende cijfers:

Bejegening (score 1 tot 5): 4,9
Samen beslissen (score 1 tot 5): 4,7
Uitvoering behandeling (score 1 tot 5): 4,6
Rapportcijfer (score 1-10): 8,4

We blijven onszelf verbeteren

Onze cliënten zijn zeer tevreden over de behandeling. We scoren hoog op bejegening. We luisteren goed naar de hulpvraag van de cliënt en laten deze leidend zijn in de behandeling.

Vergeleken met 2018 is er wel een kleine daling in de klanttevredenheidscijfers. Dat heeft voor een deel te maken met wisselingen in personeel en wachttijden. We streven ernaar om hierin voor 2020 weer verbeteringen aan te brengen. Zo richten we dit jaar op de behandelinhoudelijke ontwikkeling, waarbij we blijven aansluiten bij de hulpvraag van de cliënt en zijn/haar netwerk. Denk hierbij aan het ontwikkelen van een 100% online behandeling en het uitbreiden van ons groepsaanbod.

 

Feedback