"Ik vind de gesprekken erg prettig. Ik voel me serieus genomen en gezien"
Vrouw bij brug

Cliëntwaardering

Aan het einde van de behandeling vragen we hoe de cliënt de behandeling heeft ervaren.

Hiervoor gebruiken we  een speciale vragenlijst: de CQ-index. In januari t/m december 2020 vulden 455 cliënten de CQ-index in. Dat is een daling ten opzichte van 2019 en 2018. De reden heeft te maken met dat er heel creatief gewerkt moest worden in verband met corona; meer online, meer wandelen met de cliënt en het omzetten van face tot face contacten. Hierdoor kwamen de werkprocessen wat meer op de achtergrond, waardoor er waarschijnlijk minder aandacht voor een vragenlijst is geweest. Dit pakken we komend jaar weer op.

Over 2020 gaven cliënten ons de volgende cijfers:

Bejegening (score 1 tot 5): 4,8

Samen beslissen (score 1 tot 5): 4,7

Uitvoering behandeling (score 1 tot 5): 4,25

Rapportcijfer (score 1-10): 8,3

We blijven onszelf verbeteren

Onze cliënten zijn zeer tevreden over de behandeling. We scoren hoog op bejegening. We luisteren goed naar de hulpvraag van de cliënt en laten deze leidend zijn in de behandeling. Vergeleken met 2019 is er wel een kleine daling in de klanttevredenheidscijfers. Dat heeft voor een deel te maken met wisselingen in personeel, wachttijden en de coronatijd waarbij de face to face contacten omgezet moesten worden naar online. We streven ernaar om hierin voor 2021 weer verbeteringen aan te brengen. Zo richten we ons dit jaar op de behandelinhoudelijke ontwikkeling. Denk hierbij aan het door ontwikkelen van Lentis Online Basis GGZ, de 100% online behandelingen en het verder uitbreiden van ons groepsaanbod.

 

Feedback