Centrum Integrale Psychiatrie

Centrum Integrale Psychiatrie

Het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP) biedt innovatieve zorg met een breed perspectief op gezondheid. Lentis is in Nederland de eerste GGZ-instelling die (naast het gebruikelijke reguliere aanbod) een Centrum Integrale Psychiatrie heeft opgericht. Het CIP is een gespecialiseerde GGZ-afdeling met zowel een regulier als complementair behandelaanbod. De focus is gericht op gezondheid en welzijn. Het CIP werkt actief aan het verminderen van psychische klachten en het versterken van draagkracht.

Wetenschappelijk onderzoek

Het CIP biedt kwalitatief hoogstaande behandelingen en verbetert zijn zorg continu. Daarom neemt onderzoek een belangrijke plek in binnen deze afdeling. Het CIP onderzoekt zelf een aantal innovatieve behandelingen of doet dit in samenwerking met andere onderzoeksafdelingen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je kijken op de website van het CIP.