Samen in het park herfst

Forint

Forint is er voor de kwetsbare groep mensen die:

  • Complexe en ernstige psychiatrische problemen hebben, vaak in combinatie met verslavingsproblemen
  • Als gevolg daarvan grensoverschrijdend gedrag (dreigen) te vertonen
  • En daardoor in een aantal gevallen een delict hebben gepleegd
  • En/of overlast bezorgen en een bedreiging kunnen vormen voor zichzelf, hun omgeving of de samenleving

Zij kunnen bij Forint terecht voor ambulante en klinische behandeling. Forint is een zorggroep van Lentis en staat voor forensische en intensieve geestelijke gezondheidszorg.

Organisatie

Forint bestaat uit de FPA Zuidlaren (afdelingen Eikenstein en Cederborg) en de AFPN (Ambulante Forensische Psychiatrie Noord Nederland). Forint werkt samen met de FPC Dr. S. van Mesdag om te borgen dat cliënten de zorg ontvangen die voor hen nodig en passend is.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je terecht op de website van Forint.