Lentis volwassenen psychiatrie

Lentis volwassenen psychiatrie

Lentis is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg, forensische gezondheidszorg en ouderenzorg in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. We verlenen zowel Basis GGZ als Specialistische GGZ aan kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. De werkwijze van Lentis is persoonlijk, open en oplossingsgericht. We richten ons op herstel en waar dat niet of nog niet mogelijk is op het draaglijk maken van de gevolgen van psychische problemen. Cliënten kunnen bij ons terecht na een verwijzing van huisarts of specialist. Lentis bestaat al sinds 1873.

Professionele hulp bij Lentis

Cliënten kunnen bij Lentis terecht voor zorg in een dagbehandeling, poliklinisch, thuis, in een beschermende woonvorm of klinisch (24-uur). Jaarlijks helpt Lentis ruim 25.000 mensen met psychische en psychiatrische problemen en meer dan 1200 mensen met ouderenproblematiek. Hierbij geldt dat onze cliënten zo veel mogelijk de regie over hun eigen behandeling hebben en houden. Lentis is een grote organisatie die gelooft in kleinschalige zorg dichtbij. Dit betekent dat we actief zijn in de wijken en zoveel mogelijk in de omgeving van de cliënt werken. We werken met kleine, zelfredzame teams die gebruik kunnen maken van de voordelen van een grote organisatie. Voor cliënten betekent de grootte dat we een breed scala aan zorgvormen en specialismen in huis hebben.

Uniek in het noorden

Lentis heeft een aantal afdelingen die uniek zijn in het Noorden. Lentis is 24 uur per dag beschikbaar met de Lentis Crisisdienst. Dit betekent dat we in de gehele provincie Groningen hulp verlenen aan mensen die in een crisissituatie terecht komen. Lentis helpt ook bij ongevallen en rampen en maakt deel uit van de PSHOR (Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen).
Lentis beschikt over twee TOPGGz erkende afdelingen: Autimse Team Noord-Nederland en Zorgprogramma Psychosen. Dit betekent dat er zeer gespecialiseerde, topklinische zorg beschikbaar is voor cliënten met een ernstige of complexe aandoening die onvoldoende baat hebben bij behandeling in de tweedelijn.
Daarnaast is het Centrum Integrale Psychiatrie onderdeel van Lentis. Bij het CIP kunnen cliënten terecht voor zowel een reguliere behandeling als een complementaire behandeling en alternatieve geneeswijzen. Zingeving en spiritualiteit zijn onderdeel van de zorg.

Werken bij Lentis

Bij Lentis werken ruim 4.300 medewerkers. Een groot gedeelte werkt direct in de zorg, daarnaast zijn er medewerkers in de ondersteuning die de zorg mogelijk maken. Lentis heeft ruim 100 locaties in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland. Je kunt meer lezen bij onze organisatie en werken bij Lentis.