iLentis

iLentis

iLentis is het onderdeel binnen Lentis dat gericht is op innovatie, eHealth en informatisering. iLentis staat voor continue verbetering van de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van de zorg. We laten cliënten meer participeren en geven hun meer regie in hun behandeling. Wij zijn ervan overtuigd dat eHealth en slimme technologie dit proces kunnen ondersteunen en versnellen. Uitgaande van de wensen en behoeften van de cliënt geven we zorgvernieuwing vorm.

Patiëntparticipatie als basis voor innovatie

eHealth is dus geen doel op zich, maar een hulpmiddel in de zorg voor zowel patiënt  als behandelaar. Wij werken bij het ontwikkelen en invoeren van eHealth toepassingen nauw samen met patiënten en hulpverleners die het gaan gebruiken. Zij zijn ook nauw betrokken in de ideefase en participeren in het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Door de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen iLentis borgen we patiëntbetrokkenheid structureel.

Projecten en organisatie van iLentis

cid_bergeriLentis verzorgt naast innovatie en eHealth ook projectmanagement, functioneel beheer, automatisering en informatiemanagement bij Lentis.

Voor meer informatie over iLentis kun je per e-mail contact opnemen met de directeur van iLentis, Cid Berger.

Patiëntenportaal Mijn Lentis

Lentis biedt in de komende jaren via het beveiligde online portaal MijnLentis al haar cliënten, patiënten en bewoners online toegang tot (onderdelen van) hun medisch dossier (mits verantwoord). De patiënt kan er online reageren, een bijdrage leveren aan de inhoud van dat dossier en heeft inzage in zijn toekomstige afspraken.

Rob_van_der_VloedVoor meer informatie over MijnLentis, kun je contact opnemen met projectmanager Rob van der Vloed per e-mail.

Online behandelen

Lentis werkt alleen met zogenaamde blended behandelingen. Dat betekent dat cliënten naast persoonlijke gesprekken ook online behandelmogelijkheden hebben. Het online gedeelte kan bestaan uit huiswerkopdrachten en oefeningen, maar kan ook een stukje uitleg zijn over klachten. Op dit moment zijn er bij Lentis diverse mogelijkheden voor behandeling met ondersteuning van internet. De bedoeling is dat in de toekomst voor veel, zo niet alle, behandelprogramma’s deze vorm van behandeling mogelijk is.

Voor meer informatie over Online behandelen, kun je contact opnemen met projectmanager Birgitte Beelen per e-mail.

Beeldbellen

Wij lenen iPads uit aan patiënten om beveiligde beeldbelcommunicatie te regelen. In de langdurige zorg aan EPA patiënten, bij autisme-patiënten en in specifieke gevallen in de dementiezorg, worden de iPads ingezet. Het contact tussen patiënt en zorgverlener verandert hiermee in frequenter en korter contact. Ook kan een specialistisch behandelaar via het beeldbellen meekijken en overleggen met de patiënt.

Francis_KroeseVoor meer informatie over Beeldbellen bij Lentis, kun je contact opnemen met projectmanager Francis Kroese per e-mail.

Lentis Online

De websites van Lentis zijn opnieuw ontwikkeld met cliënten om optimaal aan te sluiten bij hun wensen en behoeften. Prominente onderdelen zijn: ervaringsverhalen, psycho-educatie, zelfhulp, behandelingen, locaties van Lentis en service en advies. De portalen Lentis.nl, Jonx.nl en Dignis.nl worden continu verbeterd en steeds meer geïntegreerd met de eHealth-interventies.

Voor meer informatie over Lentis Online, kun je contact opnemen met projectmanager René Poel per e-mail.

Living Lab

Het Living Lab is een afdeling in het verpleeghuis ’t Blauwbörgje in Groningen waar diverse (technische) middelen en materialen getest, getoetst en toegepast worden voor mensen met dementie. Dit wordt gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek.

Carla DijkslagVoor meer informatie over Living Lab, kun je contact opnemen met Carla Dijkslag per e-mail.

Etriage

Via Etriage kunnen cliënten thuis vragenlijsten invullen voorafgaand aan het intakegesprek bij Lentis. Daarnaast werken we met een verkorte screener die geschikt is om ingezet te worden door zorgverleners die geen uitputtende kennis hebben van psychodiagnostiek. Denk hierbij aan de huisarts of POH GGZ.
Mark DekkerVoor meer informatie over Etriage bij Lentis, kun je contact opnemen met projectmanager Mark Dekker per e-mail.

 

Overige projecten

is een leerportaal waar medewerkers van Lentis nieuwe kennis op kunnen doen waar en wanneer ze maar willen. eLearning dus!

Een ander project is Domotica in de zorg. Hiermee willen we zorgen voor een betere kwaliteit van wonen en leven. Dit alles om cliënten langer zelfstandig te kunnen laten zijn. Bij domotica kun je denken aan sensoren die bijvoorbeeld het licht regelen of met je smarthphone de voordeur kunnen bedienen.

Achtergrond

De enorme ontwikkelingen die de laatste decennia op het gebied van digitalisering plaatsvinden, hebben grote invloed op onze manier van leven. Geld maken we online over, we communiceren met elkaar op Facebook en via allerlei websites kunnen we zonder moeite boeken, kleren en elektronica bestellen. Mogelijkheden lijken onbeperkt en per direct beschikbaar. Internet heeft de wereld veranderd en we gaan anders om met informatie. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat veel dingen anders worden georganiseerd.
Ook de GGZ en Ouderenzorg worden verbeterd door de inzet van slimme technologie. Hierdoor krijgen mensen beter en sneller hulp en daarmee eerder en meer regie over hun eigen leven en gezondheid.

eHealth

Je komt momenteel overal de term eHealth tegen, naast eMental Health, internettherapie, online behandeling, domotica, zorg 2.0, zorg-op-afstand, e-hulp, etc. De ontwikkelingen zijn snel gegaan waardoor er diverse termen en definities gebruikt worden, maar wat houdt eHealth nu precies in?
eHealth draait om het slim toepassen van Informatie- en CommunicatieTechnologie in de gezondheidszorg. eHealth levert een bijdrage aan kwaliteitsverbetering en doelmatigheid van zorgtrajecten. eHealth biedt dankzij de nieuwe technologieën de patiënt meer mogelijkheden om zicht en invloed te krijgen op hun eigen zorgtraject.

Visie van Lentis op eHealth

Lentis ziet eHealth als een instrument dat kan bijdragen aan het vergroten van de mogelijkheden voor zelfmanagement, co-creatie en empowerment van haar patiënten. Wij zijn ervan overtuigd dat eHealth kan dienen als katalysator voor vernieuwing en dat het kan bijdragen aan verbeteringen in de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van onze zorgverlening. eHealth biedt daarnaast de Lentis medewerkers kansen om invulling te geven aan nieuwe manieren van werken en organiseren. eHealth wordt weer gewoon Health, gaat uiteindelijk een integraal onderdeel vormen van onze zorg. Het zal daarmee Lentis helpen, haar missie in de toekomst duurzaam te kunnen blijven, verwezenlijken.

Contact

Wil je meer weten over onze projecten, heb je ideeën, suggesties of wil je een keer “sparren” en onze ervaringen horen? Alles is mogelijk en we gaan graag in gesprek met jou. Ideeën van cliënten, verwijzers en andere organisaties horen we graag.

jolanda_langelandAls je contact wilt met iLentis, kun je contact opnemen met Jolanda Langeland. Zij ondersteunt de directie en projectleiders van iLentis en is op werkdagen bereikbaar via: 050-4097560 of per e-mail.

  • 1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen

Feedback