Ouderen

Ouderenpsychiatrie

Mensen van 67 jaar en ouder met psychiatrische klachten kunnen terecht bij Lentis Ouderenpsychiatrie in de gehele provincie Groningen. Vaak zijn er meerdere problemen en aandoeningen tegelijk. Dat kunnen naast psychische en lichamelijke problemen en aandoeningen ook beginnende geheugenproblemen zijn. Deze oudere doelgroep heeft een grotere mate van kwetsbaarheid, ofwel ‘frailty’. Dit is een verhoogde gevoeligheid voor stressoren die samengaat met een afname van het vermogen om de balans te behouden. Kleine verstoringen kunnen leiden tot de ontwikkeling van ernstige gezondheidsproblemen en functiebeperkingen. Jongere mensen bij wie eveneens sprake is van meerdere problemen en frailty zijn soms ook beter op hun plek bij deze specialistische vorm van zorg.

Dit alles vraagt specifieke kennis en ervaring. Daar ligt onze specialiteit.

Er wordt gewerkt vanuit verschillende locaties in de provincie Groningen en in de kop van Drenthe. De organisatie bestaat uit de onderdelen: Ambulante teams, Een opnamekliniek in Zuidlaren en Winschoten en Afdelingen voor langdurende behandeling, resocialisatie en voortgezet verblijf.

Psychische klachten bij ouderen

Het kan gaan om bestaande of nieuwe psychische klachten waarvan de oorzaak niet duidelijk is, zoals ernstige somberheid of aanhoudende angsten. Het is ook mogelijk dat u al langer last heeft van psychische aandoeningen, zoals depressie of schizofrenie. Ze kunnen in toenemende mate het functioneren belemmeren. Ook ouderen met verslavingsproblemen (alcohol, medicijnen) kunnen bij ons terecht.

Behandelingen

Samen met u brengen wij de problemen in kaart, stellen de diagnose en vervolgens gaan we behandelen. We richten ons op herstel of het voorkomen van achteruitgang van uw kwaliteit van leven. Is herstel niet mogelijk, dan leert u om te gaan met de problemen en ze te accepteren. Het doel van onze hulp is dat u weer zo zelfstandig en prettig mogelijk kunt leven.

Poliklinische behandeling

De  behandeling vindt poliklinisch plaats op één van onze locaties. In bepaalde gevallen kunnen we u thuis bezoeken. Deeltijdbehandeling is ook mogelijk. In het uiterste geval, als ambulante behandeling geen oplossing kan bieden, is een opname mogelijk in de klinieken in Winschoten en Zuidlaren.

Klinische behandeling

Op diverse locaties in de provincie Groningen en de kop van Drenthe zijn locaties voor voortgezette klinische behandeling met verblijf. Deze afdelingen zijn bedoeld voor ouderen met langer durende psychiatrische problemen die (nog) niet weer thuis kunnen wonen.

Wonen

Het verzorgingshuis Hamrikheem in Groningen heeft maatschappelijk en verzorgd wonen voor mensen met ernstige psychiatrische beperkingen.

Locaties

Lentis Ouderenpsychiatrie heeft de volgende afdelingen:

Voor behandeling van Niet Aangeboren Hersenletsel kunt u terecht bij het Centrum voor Neuropsychiatrie. Voor hulp bij (beginnende) dementie en geheugenproblemen kunt u terecht bij Team290.

Uitgangspunten in de zorg

Bij alle vormen van behandeling gaan we uit van het volgende:

  • wij houden rekening met uw manier van leven
  • wij houden rekening met uw wensen en doelen
  • we werken samen met hulpverleners binnen en buiten Lentis, bijvoorbeeld met de thuiszorg
  • we betrekken uw familie/naasten bij de hulp, echter alleen met uw toestemming
  • we proberen de hulp zo kort mogelijk te houden en zo lang als nodig

We willen graag dat cliënten meedenken over de onderwerpen die hen aangaan en ons hierover advies geven. Daarvoor is er een cliëntenraad Ouderenpsychiatrie. De raad behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten. De raad heeft een vertegenwoordiging in de Centrale Cliëntenraad van Lentis.

De cliënttevredenheid meten we ook op andere manieren. We hebben veel aandacht voor de kwaliteit van zorg en de verbetering daarvan. Meer informatie vindt u bij Kwaliteit van zorg.

Samenwerking met andere zorgverleners

Lentis Ouderenpsychiatrie werkt nauw samen met andere instellingen voor ouderenzorg, zoals verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde ontvangen regelmatig informatie en advies over de behandelingen bij Ouderenpyschiatrie. Verpleegkundigen en verzorgenden krijgen advies over de omgang met bewoners met ingewikkelde gedragsproblemen. Bent u op zoek naar informatie over zorg thuis, wonen en wijkactiviteiten voor ouderen? Daarvoor kunt u ook terecht bij Dignis. Dignis is een zorggroep van Lentis en is gespecialiseerd in ouderenzorg. Hier vindt u alle informatie over Dignis.

Informatie voor verwijzers

Een patiënt voor Ouderenpsychiatrie kunt u rechtstreeks aanmelden bij het ambulante team in Groningen of Winschoten. U kunt digitaal, per post of fax verwijzen. Maakt u liever gebruik van de Lentis Aanmeldservice, dan kan dat: Lentis Aanmeldservice en Zorgdomein.

Groningen en omgeving

Lentis Ouderenpsychiatrie Ambulant West
T.a.v. het secretariaat
Postbus 86, 9700 AB Groningen.
Telefoon: 050 522 3292
Fax: 050 522 3261
E-mail: opwest@lentis.nl

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur aanwezig. Voor aanmelding bij één van de (voortgezette) behandelafdelingen of de kliniek kunt u rechtstreeks contact opnemen met de locaties.

Winschoten, Stadskanaal, Delfzijl en omgeving

Lentis Ouderenpsychiatrie Ambulant Oost
T.a.v. het secretariaat
Postbus 286
9670 AG, Winschoten
Telefoon: 0597 45 6104
Fax :0597 45 6199
E-mail: opoost@lentis.nl

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur aanwezig. Voor aanmelding bij één van de (voortgezette) behandelafdelingen of de kliniek kunt u rechtstreeks contact opnemen met de locaties.

Zonneheuvel

Voor meer informatie, overleg en aanmelden kunt u contact opnemen met Ingrid Dellemann, (050) 409 72 80, b.g.g. (050) 409 74 10, iem.dellemann@lentis.nl.

Crisisaanmelding Ouderenpsychiatrie

De Ambulante teams van de Ouderenpsychiatrie zijn tijdens kantooruren bereikbaar voor crisisaanmelding:

  • Groningen en omgeving: telefoon 050 522 3292
  • Winschoten en omgeving: telefoon 0597 45 6104

Een crisisaanmelding wordt direct door de bureaudienst aangenomen. De dienstdoende (SG) verpleegkundige handelt in overleg met de psychiater de crisis af. Bij crisis buiten kantooruren kunt u bellen met Lentis crisisdienst, telefoon: 050 522 35 55 (alle regio’s).