Vrouw voor gebouw PsyQ

PsyQ

PsyQ is een landelijk opererend netwerk en samenwerkingsverband van de GGZ instellingen Lentis, Mondriaan, de Parnassia Groep en Met ggz. PsyQ biedt goede, specialistische en toegankelijke hulp voor mensen met psychische problemen.

PsyQ wil de kwaliteit van leven van haar patiënten verbeteren door goede zorg van de beste kwaliteit te bieden. Ze doet dat door het aanbieden van toonaangevende, specialistische en samenhangende behandelingen. Goede service en toegankelijkheid tot de zorg en optimisme ten aanzien van het resultaat van de behandelingen staan centraal. Bij PsyQ werken deskundige en gedreven specialistische behandelaren.

PsyQ locaties van Lentis

Kwaliteit

PsyQ werkt steeds aan het verbeteren van de kwaliteit van zorg onder andere door middel van:

  • Specialistische behandelingen.
  • Het meten van behandelresultaten.
  • Het voeren van kwaliteitskeurmerken.
  • Wetenschappelijk onderzoek en innovatie.

Zorg Advies Raad

In de Zorg Advies Raad zitten vertegenwoordigers van landelijke consumenten- en patiëntenorganisaties. PsyQ betrekt de ZAR bij landelijke activiteiten en kent een adviserende/informerende status aan dit overleg toe.

Cliëntenraden

De cliëntenraden van de deelnemende GGZ instellingen binnen het PsyQ samenwerkingsverband, nemen deel via de eigen GGZ organisatie. Ontwikkelingen worden minimaal één keer per jaar besproken op de vergaderingen van deze cliëntenraden.

Meer informatie

Je kunt voor meer informatie ook kijken op de landelijke website van PsyQ.