j-lee-LkJ0XZkpY-E-unsplash

Geestelijke Verzorging: Wij helpen bij levensvragen

Vrijwel iedereen loopt wel eens tegen zin- en levensvragen aan. Ook als je aan een psychische aandoening lijdt of te maken hebt met verlies. Aandacht voor zingeving en levensvragen kan bevorderend zijn voor je herstel en maken dat je uitdagingen gemakkelijker aankunt.

Binnen Lentis en Dignis werken we daarom met geestelijk verzorgers. Zij zijn deskundig op gebied van zin- en levensvragen. En begeleiden zowel cliënten en naasten als medewerkers. Daarnaast hebben zij een adviserende rol binnen onze organisatie als het gaat om zingeving en ethiek binnen de zorg.

Vermoed je dat je baat hebt bij de begeleiding van onze geestelijk verzorgers? Hieronder lees je wat zij voor je kunnen doen.

 

Wat doet een geestelijk verzorger?

Geestelijk verzorgers bieden speciale ruimte voor het (levens)verhaal, door aandacht te hebben voor de zin die mensen aan hun leven geven. De geestelijk verzorger:

 • geeft je de ruimte om je levensverhaal te vertellen;
 • ondersteunt en helpt bij het vinden van antwoorden op zin- en levensvragen en sluit aan bij jouw levensbeschouwing of religieuze oriëntatie;
 • begeleidt je bij het verwerken van verlies. Zoals het verlies van gezondheid, verlies van een dierbare of verlies van perspectieven op de toekomst;
 • zoekt samen met jou naar een rituele vorm om een belangrijke overgang in het leven te markeren. Zoals het maken van een nieuw begin, een afscheid, of het naderend levenseinde.

Iedereen is vrij een of meerdere gesprekken aan te vragen en de gesprekken zijn vertrouwelijk.

 

 

Onze geestelijk verzorgers bieden:

 • Individuele- en groepsgesprekken
 • Vieringen, herdenkingen en afscheid
 • Begeleiding palliatieve zorg
 • Ondersteuning naasten en medewerkers
 • Klinische lessen m.b.t. zingeving in de zorg, rouw en verlies
 • Advisering transculturele zorg
 • Begeleiding vragen rond identiteit en gender
 • Ethische reflectie (moreel beraad)
 • Kloosterreizen voor cliënten

Wil je meer uitgebreide informatie over het werk van onze geestelijk verzorgers? Lees dan ook onze folder “Zin in je leven”. Je kunt telefonisch of via de mail een afspraak met ons maken. Hieronder vind je onze contactgegevens.

 

Bereikbaarheid en afdelingen

Erica Dompeling – Dignis Groningen, Hamrikheem, FACT Groningen Oost en Westerkwartier (06-12955254, e.dompeling@lentis.nl, op ma-do)

Peter de Rijk – Dignis Norg, Eelde & Annen, Dennenoord (m.u.v. Kliniek OP, Zonneheuvel) (050-4097493 / 06-51073401, pg.derijk@lentis.nl, op ma-vrij)

Janita Hulzinga – Lentis afdelingen Groningen, CIP, FACT Groningen Zuid en Centrum, (06-51447552, jejm.hulzinga@lentis.nl, op di, wo, do)

Mariëlle Splint – Dignis Groningen/ Zuidlaren, Dennenoord Kliniek OP en Zonneheuvel, FACT Groningen NW en Oost Groningen, locaties Stadskanaal (06-82953215, m.splint@lentis.nl, dagelijks m.u.v. woe-middag)

Irene Plaatsman –Lentis afdelingen Delfzijl, Uithuizen, Winschoten (06-13361924, is.plaatsman@lentis.nl, op ma-vrij)

Secretariaat/ Marga Fennema – Reehorst (050-4097688, gv@lentis.nl, op ma en do)

 

 

#