Hoe werken we?

Ons doel is het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten en patiënten. Als professionals in de zorg werken we met ziel en zakelijkheid. Onze werkwijze is persoonlijk, open en oplossingsgericht. We richten ons op herstel en, waar herstel (nog) niet mogelijk is, op het draaglijk maken van de gevolgen van psychische problemen. Onze organisatie is zo ingericht dat al onze cliënten passende zorg ontvangen, zowel op het gebied van Basis en Specialistische GGZ als ouderenzorg en forensische zorg.

Zorg dichtbij

Omdat we geloven in kleinschalige zorg, zijn we actief in de wijken en zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt. We werken met kleine, zelfredzame teams die gebruik kunnen maken van de voordelen van een grote organisatie. Onze medewerkers in deze teams zijn de sleutel voor het succes van onze organisatie. Ze zijn klantgericht en staan altijd voor onze cliënten klaar.

Onze mensen

Zoals we goed voor onze cliënten zorgen, zorgt Lentis ook goed voor haar medewerkers. Lentis is een goede werkgever en biedt medewerkers een uitdagende en professioneel ontwikkelrijke werkomgeving. We geven hen volop ruimte voor ondernemerschap en spreken ze aan op het resultaat van hun handelen.

Onze medewerkers vertellen graag hoe zij werken bij Lentis ervaren. Je leest er meer over bij ‘Onze mensen en hun verhaal’.

Altijd op zoek naar verbetering

Onze afdeling Lentis Research onderzoekt de effecten van onze zorg en bekijkt of de zorg beter of misschien anders kan. Op deze manier dragen we tevens bij aan kennisontwikkeling op het gebied van psychische en psychiatrische klachten. Ook maken we gebruik van de hedendaagse technologische mogelijkheden. Het innovatieprogramma iLentis zet zich in voor innovatie van de zorg met behulp van slimme technologie.  Benieuwd wat er allemaal mogelijk is? Bekijk de eHealth projecten die op dit moment ingezet worden.

Leveringsvoorwaarden

Lentis volgt de algemene leveringsvoorwaarden geestelijke gezondheidszorg. Deze voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van zowel cliënt als organisatie en geven duidelijkheid over wat cliënten en hun naasten kunnen verwachten wanneer zij in behandeling komen bij Lentis.