Onderzoek samen met de patiënt

Samen met patiënten die bij Lentis in behandeling zijn, doet Lentis Research wetenschappelijk onderzoek. Ben je bij Lentis in zorg? Dan kan je gevraagd worden om mee te doen aan een onderzoek. Je kunt verschillende redenen hebben om mee te werken aan een onderzoek. Misschien heb je er gelijk voordeel van omdat je een nieuwe behandeling krijgt voor je klachten. Of misschien levert je deelname goede informatie op voor de toekomst. Of help je andere mensen die dezelfde klachten als jij hebben. Uiteraard heb je altijd zelf de keus of je mee doet aan een onderzoek.

Doe je mee aan een onderzoek?

Dan moet je er rekening mee houden dat meedoen aan een onderzoek tijd en inspanning kost. Laat je vooraf goed informeren wat het betekent om mee te doen aan een onderzoek. De onderzoekers of je hulpverlener nemen daar uitgebreid de tijd voor in een gesprek. Dan hoor je ook de (mogelijke) risico’s en welke rechten je hebt.

Bekijk hieronder per afdeling welke onderzoeken op dit moment lopen.

Centrum Integrale Psychiatrie

Het Centrum Integrale Psychiatrie biedt Basis en Specialistische GGZ en combineert dit met een complementair behandelaanbod. In de zorg die het CIP levert is de focus gericht op gezondheid en welzijn en er wordt actief gewerkt aan het verminderen van klachten en het versterken van draagkracht. Binnen deze zorg wordt onderzoek gedaan naar innovatieve behandelingen. Op de website van het Centrum Integrale Psychiatrie kun je hier meer over lezen.

Lentis Volwassenenpsychiatrie / FACT

Lentis Volwassenenpsychiatrie verleent zorg aan mensen met een ernstige psychische aandoening. Deze zorg wordt gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek. Voor de integratie van onderzoek en zorg heeft het Zorgprogramma Psychosen Groningen van Lentis het TOPGGz keurmerk ontvangen. Lees meer over de lopende onderzoeken bij Lentis Volwassenenpsychiatrie / FACT.

Lentis Volwassenenpsychiatrie / ART

Op de afdelingen van Lentis Volwassenenpsychiatrie in Zuidlaren en in de beschermde woonvormen wordt zorg verleend volgens het ART-model (Actieve heRstel Triade) aan mensen met een ernstige psychische aandoening die voor langere tijd intensieve zorg en ondersteuning nodig hebben. Deze zorg wordt gecombineerd met onderzoek met als doel het dagelijks functioneren van de bewoners te verbeteren. Lees meer over de lopende onderzoeken bij Lentis Volwassenenpsychiatrie / ART.

Autisme Team Noord-Nederland / Jonx

Jonx helpt kinderen en jongeren met psychiatrische problematiek en hun ouders/verzorgers. Daarnaast biedt het Autisme Team Noord-Nederland hulp aan volwassenen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

Binnenkort wordt hier een overzicht gegeven van de lopende onderzoeken bij Jonx en het Autisme Team Noord-Nederland.

FPC Dr. S. van Mesdag

In de forensische kliniek de Mesdag wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar behandelmethoden. Op de website van de Mesdag wordt een uitgebreid overzicht gegeven van de lopende onderzoeken.

  • 1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen

Feedback