Onderzoek bij Volwassenen / ART

Hier onder kun je lezen welke onderzoeken momenteel uitgevoerd worden bij of in samenwerking met Lentis Volwassenenpsychiatrie / ART.

Cognitieve Adaptatie Training (CAT)

Door cognitieve problemen hebben veel patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening moeite met het overzien van de dag, vergeten dingen snel of raken snel afgeleid, of vinden het moeilijk om ergens aan te beginnen. CAT maakt gebruik van hulpmiddelen om deze cognitieve problemen te omzeilen, wat het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten makkelijker maakt. Zo herinnert een ingesproken wekker iemand eraan om te gaan douchen en schone kleding aan te trekken, of lukt het iemand om met stapsgewijze geschreven instructies zelf een gezonde maaltijd klaar te maken. CAT heeft een individuele benadering: de interventies worden afgestemd op de individuele problemen en wensen van de patiënt. Uit Amerikaans onderzoek is gebleken dat CAT het dagelijks functioneren en de kwaliteit van leven verbetert van schizofreniepatiënten die zelfstandig wonen. Een onderzoek op de afdeling ART Zuidlaren heeft laten zien dat het dagelijks functioneren verbetert door CAT. Het is dus van belang dat CAT een plek krijgt in de zorg. Momenteel vindt een grootschalig onderzoek plaats naar hoe CAT het best in de zorg ingevoerd kan worden.

Voor meer informatie, mail Michelle van Dam: mt.vandam@lentis.nl.

Of kijk op de website www.compenserenkunjeleren.nl.

Dit Ben Ik (DBI)

Het langdurige verblijf in beschermende en/of klinische woonomgevingen heeft bij veel mensen met een Ernstige Psychische Aandoening (EPA) geleid tot hospitalisatie, stigmatisering en verlies van identiteits- en omgevingsbesef. Uitgaan van eigen kracht, persoonlijk herstel en meedoen in de samenleving is voor hen dus verre van vanzelfsprekend. Bij ART Zuidlaren is een interventie ontwikkeld genaamd “Dit Ben Ik” (DBI) die cliënten ondersteunt in het herontdekken van hun identiteit (persoonlijk herstel). Met behulp van een spel kunnen mensen samen met iemand naar keuze nieuwe ervaringen aan te gaan, of juist ervaringen die te maken hebben met zijn/haar leven tot nu toe.

Meer meer informatie, mail Elske Kronemeijer: ue.kronemeijer@lentis.nl

Of kijk op www.deontdekkingsreisvanmijnleven.nl.

Cognitieve Remediatie Training

Op de afdeling ART Zuidlaren worden mensen behandeld met ernstige psychische aandoeningen, waarbij vaak sprake is van forse cognitieve problemen. Met behulp van het computerprogramma CIRCuiTS kunnen cognitieve functies worden getraind. En misschien kan het trainen van cognitie worden versterkt door gelijktijdige toediening van milde hersenstimulatie met transcranial Direct Current Stimulation (tDCS). In dit onderzoek wordt onderzocht of de combinatie van training op de computer en milde hersenstimulatie leidt tot een verbetering van cognitie en dagelijks functioneren.

Voor meer informatie, mail Leonie Bais: l.bais@lentis.nl.