Missie

Onze missie is de grondslag van ons bestaan. Het geeft aan waarom we doen wat we doen. Als professionals in de zorg, werken we met ziel en zakelijkheid samen met de cliënt of patiënt en staan voor betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. Vanuit onze compassie voor ‘De mens en zijn verhaal’ willen we het welbevinden van onze cliënten en patiënten verbeteren. We doen dat door het versterken van hun autonomie, het vergroten van hun persoonlijk functioneren en maatschappelijk participeren, als ook door het optimaliseren van hun kwaliteit van leven en door het verlichten van hun lijden.

We zijn gedreven door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en inhoudelijke deskundigheid. We onderscheiden ons door vooruitzien, grenzen verleggen en initiatieven te ontplooien om de zorg waarvoor we staan te vernieuwen en te verbeteren.

We zijn toonaangevend in:

  • de kwaliteit van onze dienstverlening
  • het effect van onze behandelingen
  • de efficiency van onze bedrijfsprocessen

We zijn een eersteklas werkgever en bieden onze medewerkers een uitdagende en professioneel ontwikkelrijke werkomgeving. We geven medewerkers ruimte voor ondernemerschap en spreken ze aan op het resultaat van hun handelen.