Jan Boer Poëzieprijs 2015

zelfverzekerde dame

Lentis gaat in 2015 voor de vijfde maal de Jan Boer Poëzieprijs uitreiken. De Jan Boer Poëzieprijs is uitgeschreven door Lentis om aandacht te vragen voor het vaak uitzonderlijke creatieve talent dat cliënten van de ggz hebben. Lentis roept cliënten en ex-cliënten van de geestelijke gezondheidszorg in Noord- Nederland en daarbuiten op om te reageren.

Waar bestaat de Jan Boer Poëzieprijs uit?

 • De winnaar van de Jan Boer Poëzieprijs ontvangt een beeldje en een geldbedrag van € 2500.
 • Er wordt een dichtbundel uitgegeven met een selectie van de ingezonden gedichten
 • Het winnende gedicht wordt opgenomen in de Poëzieroute op het terrein van Lentis in Zuidlaren.

Thema ‘Schoamt joe nait veur t aigen wezen’

Ieder inzender kan maximaal twee -niet eerder gepubliceerde of bekroonde- gedichten inzenden met een originele en poëtische benadering in het Nederlands of Gronings met als thema ‘Schoamt jou nait veur t aigen wezen’. Deze oproep deed de dichter Jan Boer in één van zijn dierbaarste gedichten aan de Groninger bevolking. Hij doelde op het trouw blijven aan de eigen taal en zich daarvoor niet te schamen.

Trouw blijven aan jezelf

Je kunt je schamen als je door de normerende ogen van ‘de ander’ naar jezelf kijkt en ziet dat je niet voldoet aan hun waarden en normen. Aan wat er van je wordt verwacht. Het kunnen de ogen van je ouders zijn, je partner, je kinderen, je buren, de samenleving. Maar is die schaamte terecht? Je aanpassen aan de normen van ‘de ander’ is vaak nodig om met elkaar te kunnen samenleven. Maar wat als het niet strookt met wie je bent of wilt zijn? Of als je niet anders kunt? Raak je jezelf dan op den duur niet kwijt? Welke prijs betaal je voor aanpassing en welke voor het trouw blijven aan jezelf? Wat win je, wat verlies je?

Inzenden

De inzendingen moeten uiterlijk 30 juni 2015 in het bezit zijn van Lentis. In het reglement staan de voorwaarden voor deelname. Lees dit eerst goed door.

Inzendingen kunnen per post of per mail worden gestuurd:

 • Jan Boer Poëzieprijs Lentis
  Antwoordnummer 460
  9470 WG Zuidlaren

Gedicht inzenden

Inzendingen kunnen per post of per mail worden gestuurd:

 • Jan Boer Poëzieprijs Lentis
  Antwoordnummer 460
  9470 WG Zuidlaren
  (geen postzegel nodig!)
 • mail janboerprijs@lentis.nl

Reglement

Reglement Jan Boer Poëzieprijs 2015

 1. De Jan Boer Poëzieprijs wordt uitgeschreven voor cliënten en (ex-) cliënten van de geestelijke gezondheidszorg vanwege hun vaak uitzonderlijk creatief talent.
 2. De eerste prijs bestaat uit een geldbedrag van € 2500,– De inzenders van de genomineerde gedichten krijgen elk een geldbedrag van € 100,–.
 3. U kunt maximaal twee gedichten inzenden, in de Nederlandse of Groningse taal, over het thema “Schoamt joe nait veur t aigen wezen”.
 4. De tekst van uw inzending is niet eerder gepubliceerd of bekroond.
 5. De poëzieprijs is ingesteld voor geschreven tekst, andere uitingsvormen worden niet als inzending geaccepteerd.
 6. De inzendtermijn sluit op 30 juni 2015.
 7. De gedichten worden geanonimiseerd door de jury beoordeeld.
 8. Op donderdag 5 november 2015 maakt de jury de uitslag publiekelijk bekend.
 9. De uitspraak van de jury is onherroepelijk; over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 10. De ingezonden tekst wordt niet teruggestuurd.
 11. Met inzending van uw gedichten (en) geeft aan Lentis toestemming om deze :
 • te publiceren in een gedichtenbundel (papier en digitaal) De jury selecteert de gedichten die daarvoor in aanmerking komen,
 • op te nemen in de Poëzieroute op het terrein van Lentis in Zuidlaren De jury selecteert de gedichten die daarvoor in aanmerking komen,
 • te gebruiken voor andere doeleinden, zoals plaatsing op de website van Lentis en op andere informatiedragers (papier en digitaal). De keuze wordt bepaald door Lentis.In alle gevallen informeert Lentis u dat uw gedicht wordt gebruikt en over het doel waarvoor het wordt gebruikt.
 1. Door in te zenden verklaart u zich ermee akkoord dat u de tekst zonder vergoeding hiervoor beschikbaar stelt.
 2. Lentis behoudt zich het recht voor de ingezonden gedichten te gebruiken voor verschillende doeleinden.
 3. De jury bestaat uit:
  Marjoleine de Vos, dichteres, journalist en columnist
  Kasper Peters, dichter
  Jan Glas, dichter
 4. Uw inzending(en) moet uiterlijk 30 juni 2015 binnen zijn bij de organisatie. Wilt u bij de inzending aangeven of u uw eigen naam wilt gebruiken of een pseudoniem?Jan Boer Poëzieprijs Lentis
  Antwoordnummer 460
  9470 WG Zuidlaren
  (geen postzegel nodig)mail: janboerprijs@lentis.nl
 1. Vermeld bij uw inzending:
  uw naam (voorletters, eventueel voornaam, achternaam)
  man of vrouw
  adres en woonplaats + provincie
  geboortedatum
  telefoonnummer en eventueel e-mailadres waarop u te bereiken bent
 1. Door het deelnemen aan de Jan Boer Poëzieprijs verklaart u zich akkoord met dit reglement.

Wie was Jan Boer?