lentis algemeen 6

Cliënttevredenheid

Wij willen onze patiënten zo goed mogelijk helpen. Om de kwaliteit van onze zorg te verbeteren, luisteren we goed naar onze patiënten. Om passende zorg te bieden is het van belang om in gesprek te blijven. Naast luisteren passen we ook twee meetinstrumenten toe:

  1. ROM (routine outcome measurement). Dit instrument geeft inzicht in het effect van de behandeling, dus doet de behandeling wat het moet doen? Ook laat het zien of de kwaliteit van de behandeling aansluit bij de wens van onze patiënten. Dit onderzoek bestaat vooral uit vragenlijsten. Eén aan het begin van de behandeling en één aan het eind. De hulpverlener bespreekt de lijsten met de patiënt. Meer over ROM
  2. Ook maakt Lentis gebruik van de landelijke vragenlijst ‘Consumer Quality Index’ (CQI vragenlijst). Hiermee worden de ervaringen van patiënen gemeten. De resultaten, die anoniem en vertrouwelijk behandeld worden, gebruiken we om de zorg te verbeteren. De resultaten vertellen waar de beste zorg wordt geleverd. En daar informeren we patiënten over. Lentis stimuleert patiënten om deze vragenlijsten in te vullen. Meer over CQI vragenlijst

Continu verbeteren van de zorg

Meepraten binnen Lentis hoeft niet alleen over je eigen zorg te gaan. Het kan ook gaan om het beleid van de hele organisatie Lentis. Dat gebeurt op verschillende manieren. Binnen Lentis zijn er:

  • een Centrale Cliëntenraad, deze overlegt met de Raad van Bestuur
  • Cliëntenraden, deze overleggen met de directies van Lentis
  • Cliëntcommissies, deze zijn betrokken bij bepaalde onderdelen of onderwerpen die spelen binnen Lentis.

Continu verbeteren: klantbeloften

Samen met de Centrale Cliëntenraad hebben we klantbeloften gemaakt. De klantbeloften laten zien wat je van Lentis en de kwaliteit van de hulpverlener mag verwachten. En wat je kunt doen als jij vindt dat beloften niet waar gemaakt worden. Klantbeloften gaan bijvoorbeeld over:

  • Een respectvolle ontvangst
  • Heldere afspraken over je behandeling
  • Afspraken over als het misgaat
  • Goede bereikbaarheid

Heb je een klacht?

Medewerkers van Lentis willen goede hulp bieden en respectvol zijn. Wij werken hard aan kwaliteit. Heb je toch een klacht, laat het horen! Blijf er niet mee rondlopen, maar meld je klacht.