CQ-index

Aanbieders van geestelijke gezondheidszorg, waaronder Lentis, moeten zich volgens de Kwaliteitswet zorginstellingen verantwoorden over de kwaliteit van de geleverde zorg. Om de kwaliteit binnen de ggz-instellingen op dezelfde manier te kunnen toetsen en onderling te vergelijken, is een meetinstrument ontwikkeld, de CQ-index. Omdat deze CQI de ervaringen van cliënten en patiënten zichtbaar maakt voor het grote publiek, kunnen cliënten weloverwogen kiezen waar ze in behandeling willen.

Het overzicht van de ervaringen van onze cliënten in de kortdurende ambulante ggz in vergelijking met die van de andere ggz-instellingen, vind je hieronder. Hierin kun je zien hoe Lentis in vergelijking met de overige ggz-instellingen scoort.

Daarnaast laat de CQI indicator zien waarop Lentis moet verbeteren. Dat behelst de informatieverstrekking. Lentis werkt er momenteel aan om dat naar een hoger niveau te tillen.

Ten slotte, Lentis scoort goed op het onderdeel ‘Keuzevrijheid’. Dit houdt in dat onze cliënten nauw betrokken worden bij het soort hulp dat we kunnen bieden en dat zij ook in grote mate zeggenschap hebben over de behandelaar.

Voor overige informatie over CQI verwijzen we je naar www.zichtbarezorg.nl. Uiteraard kun je ook contact opnemen met Lentis, via informatieservice@lentis.nl.

Afkorting CQ-index

De afkorting CQI of CQ-index staat voor Consumer Quality Index. Hiermee worden op een eenduidige manier, klantervaringen in de zorg gemeten, geanalyseerd en gerapporteerd. Aan patiënten en cliënten wordt een schriftelijke vragenlijst voorgelegd. Daarnaast wordt gewerkt met online vragenlijsten en met interviews. Op deze manier kan men achterhalen wat patiënten en cliënten belangrijk vinden in de zorg én wat hun concrete ervaringen zijn. Het gebruik van de CQ-index wordt gesteund door het ministerie van VWS en alle partijen in de zorg.