Ervaringswerk

Bureau Ervaringsdeskundigheid Lentis (BEL) is er voor mensen met psychische kwetsbaarheid en hun omgeving die op zoek zijn naar inspiratie en willen leren van ervaringen van en met anderen. Ervaringswerkers zijn zelf in aanraking geweest met geestelijke gezondheidszorg. Zij zijn hersteld van hun psychiatrische ziekte en geschoold om je te ondersteunen met jouw herstel. Deze herstelondersteuning is gebaseerd op de talenten en waarden van de mens.

Wat is Bureau Ervaringsdeskundigheid Lentis (BEL)?

Bij BEL werken ervaringswerkers. Zij zijn zelf in aanraking geweest met geestelijke gezondheidszorg en zijn hersteld van hun psychiatrische ziekte. Ervaringswerkers hebben afstand genomen van de persoonlijke ervaring en deze geïntegreerd in het herstelverhaal van anderen. Hierdoor geven zij andere en nieuwe informatie vanuit het perspectief van de patiënt. Ervaringswerk is als onderdeel van de hulpverlening betrouwbaar, professioneel en gericht geschoold. Hun expertise laten zij aansluiten op jouw vragen.

Ervaringswerkers worden onder andere ingezet bij FACT teams. Individuele gesprekken zijn mogelijk, bijvoorbeeld tijdens een huisbezoek. Verder organiseert Bureau Ervaringsdeskundigheid Lentis herstelgerichte trainingen. In groepen wordt onder andere gesproken over manieren waarop je kunt leren omgaan met je eigen aandoening.

Ervaringswerkers werken ook beleidsmatig mee vanuit cliëntenperspectief aan onder andere nieuwe ontwikkelingen op het gebied van eHealth. Lucien Kampijon heeft gewerkt aan de nieuwe websites van Lentis. In onderstaand filmpje vertelt hij hier meer over.

Voor welke vragen kun je bij BEL terecht?

BEL biedt begeleiding bij het bereiken van je gewenste leven door jouw eigen kwaliteiten en kansen te ontdekken. Dit kan leiden tot het verminderen van symptomen en bevordering van jouw herstel. Onderstaande vragen zijn vragen die je bijvoorbeeld zou kunnen stellen.

  • Hoe maak ik optimaal gebruik van medicijnen, de juiste dosering en minste bijwerkingen?
  • Hoe ben ik een goede en gelijkwaardige gesprekspartner over mijn eigen behandeling?
  • Hoe zet ik vooral ook in op mijn eigen kracht en mogelijkheden?
  • Hoe maak ik de juiste keuze, rekening houdend met mijn talenten, interesses en beperking?
  • Hoe kan ik (weer) sociale contacten opbouwen en vriendschappen aangaan?
  • Hoe ga ik om met mijn beperking in het contact met familie, kinderen, vrienden en collega’s?
  • Hoe neem ik het heft weer in eigen handen en wie kan mij daarin tot steun zijn? Ik ben plotseling patiënt, wat nu?
  • Hoe krijg ik weer zeggenschap over mijn leven?

Trainingen bij BEL

Trainingen:

Photovoice

In deze training kun je met beelden zeggen wat met woorden niet lukt. Mensen kunnen hun huidige situatie en verlangens in beeld brengen. Het zelfbeeld wordt hierdoor completer, zelfbewuster.

Oriënteren op leren

Voor wie worstelt met wel of niet volgen van een opleiding. In deze training kun je voorwaarden onderzoeken, wensen vergelijken en tot een serieuze keuze komen.

Zelfhulpgroepen:

Deelgenotengroep

Herkenbaarheid verbindt je met andere mensen en laat je nieuwe mogelijkheden ontdekken voor het verkrijgen van meer levenskwaliteit of het behouden van een goede manier van leven. Daarbij zal je ook andere deelnemers tot steun zijn.

Bondgenoten schrijven hun eigen verhaal & mijn digitaal verhaal

Wie schrijft, die blijft en kan daarbij eigen kwaliteiten (her)ontdekken, eigen dromen formuleren en deze uitwisselen met andere deelnemers. Met andere bondgenoten kun je elkaar begrijpen en een verbinding voelen door soortgelijke ervaringen. Ook individueel schrijven met advies van een ervaringswerker is mogelijk, waarbij je een werkboek wordt uitgereikt als rode draad. Schrijven kan een middel van persoonlijk herstel zijn. Hiermee kun je leren zien wat je persoonlijke kwetsbaarheden en je kwaliteiten zijn.

Gastlessen aan interne en externe opleidingen:

Welke impact heeft een opname en het krijgen van een diagnose op de patiënt en de betrokkenen? Wat werkt bevorderend en wat werkt belemmerend bij herstel?

Workshops voor betrokkenen:

Stigma bestrijding

Deze workshops worden gegeven aan familieleden, betrokkenen, hulpverleners en studenten. Met filmfragementen maken wij jou bewust van vooroordelen uit de omgeving en uit jezelf. Als je dit besef hebt, kun je in actie komen en zelf zorgen voor een beter contact.

Scholing voor vrijwilligers die omgaan met kwetsbare groepen

Wij bieden verschillende workshops: “een nieuwe baan en nieuwe positie”, “begeleiden van groepen: een veelkleurige bezigheid” nummer 1 tot 3 en “vrijwilligerswerk is mooi: hoe nu verder? Loopbaankwesties”.

Het team van BEL

Ervaringswerkers weten hoe het is om met een diagnose te leven, hoe het is om ondanks verlies je leven stap voor stap opnieuw te accepteren. Zij vonden met vallen en opstaan hun persoonlijke manier van herstellen en kunnen daardoor jou motiveren om zelf aan de slag te gaan.

Onze ervaringswerkers zijn professioneel en gericht geschoold om jou te ondersteunen bij jouw herstel. BEL werkt met korte lijnen onder heldere voorwaarden en levert vraaggericht maatwerk.

Helene Wolthers is een van van de ervaringswerkers bij BEL. Lees hier over haar werkzaamheden bij BEL.

Lucien Kampijon vertelt in onderstaande video: “Je kunt op een andere manier contact maken met cliënten door de herkenning die ze voelen. Ik heb ook het een en ander meegemaakt, ik ben ook psychotisch geweest. Mensen zien dat je ondanks een hevige aandoening goed kan functioneren. Dat ik daarbij andere mensen kan helpen en ondersteunen in dat proces, is fantastisch om te doen.”

 

Locaties en aanmelden

Ons secretariaat is gevestigd aan de Hereweg 82 in Groningen. Trainingen, zelfhulpgroepen en workshops geven wij in de stad en hele provincie Groningen. In buurthuizen, activiteitencentra of opleidingsinstellingen. Vanuit FACT gaan wij ook op huisbezoek.

Aanmelden

Als je bent ingeschreven bij Lentis, kun je met ons contact opnemen en kosteloos deelnemen aan trainingen. Ben je niet aangemeld bij Lentis? Dan valt de activiteit van BEL onder je eigen bijdragen van jouw verzekering.

Folders

Contact

Als je vragen hebt over BEL, kun je telefonisch contact met ons opnemen via 050-5223225 of een e-mail sturen.

  • 1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen

Feedback