Ervaringsverhalen ervaringsmedewerkers

Ervaringsmedewerkers zijn mensen die je kunnen helpen bij de verwerking en begeleiding van je behandeling bij Lentis uit eigen ervaring. Ze hebben vaak soortgelijke ervaringen gehad en zijn hier uiteindelijk weer bovenop gekomen. Ze helpen je daarom graag!

Muriël Hoen: “Als ervaringswerker kan ik de drempel verlagen”

Muriël Hoen: “Als ervaringswerker kan ik de drempel verlagen”

“In 2013 ben ik begonnen als ervaringswerker in de pool. Inmiddels ben ik ruim 1,5 jaar werkzaam in het FACT-team Delfzijl. Ik ga meestal bij mensen thuis op bezoek. We bespreken dan bijvoorbeeld de motivatie om zoveel mogelijk keuzes in eigen handen te nemen. Daarnaast ondersteun ik een Maatjes (Deelgenoten-) groep. We komen om de twee weken bij elkaar en herkennen veel in elkaars verhalen. Wij stimuleren elkaar om leuke activiteiten te ondernemen. Wat ik zelf ook een mooie activiteit vind is de cursus ‘Het verhaal van mijn leven’. Dat bieden wij aan in een buurthuis, zodat ook bewoners in de wijk gebruik kunnen maken van deze mogelijkheid. In de cursus bespreken we in de groep samen met een geestelijk verzorger wat zingeving voor een ieder betekent. Dan nodigen we mensen uit om iets te vertellen over hun levensverhaal. Dat levert positieve herinneringen en dromen over de toekomst op.”

Samen met naasten

“Ik werk ook mee in het project RACT. De afkorting staat voor de aanpak Resource group Assertive Community Treatment. In deze aanpak betrek je familie, vrienden, kennissen en naasten meer bij de behandeling. Zij maken als het ware onderdeel uit van het team. Als ervaringswerker kan ik de drempel verlagen tussen de cliënt, zijn netwerk en de hulpverleners.”

Uit eigen ervaring

“Bepaalde ziekte-ervaringen heb ik zelf meegemaakt en overwonnen. Dat maakt dat ik me kan verplaatsen in de positie van de cliënt en van daaruit kan meewerken aan het herstel. Ik heb zelf werkervaring als Oefentherapeute Cesar en leerkracht. Dit sluit mooi aan. Het geeft mij veel voldoening om zowel individuele cliënten als groepen te begeleiden en cliënten te zien groeien in hun persoonlijke ontwikkeling.”

Lees ook het verhaal van Helene of bekijk het filmpje van Lucien.

Jacqueline Cambier, ervaringswerker FACT en onderzoeker

Jacqueline Cambier werkt als onderzoeker mee aan het FACT Ervaringsdeskundigen Onderzoek (FEDOZ). Daarvoor werkte ze vijf jaar lang als ervaringswerker in een FACT-team. Ze weet dus waar ze over praat.

Onderzoek

“Momenteel houd ik mij  bezig met het verrichten van onderzoek naar ervaringswerkers in FACT teams, het ‘Fact Ervaringsdeskundigen OnderZoek (FEDOZ). Dit doe ik onder begeleiding van prof. dr. Stynke Castelein van Lentis Research. Ik werk samen met dr. Catherine van Zelst, onderzoeker bij Phrenos. Er is in Nederland niet eerder een onderzoek gedaan onder de specifieke groep van ervaringsdeskundigen die in FACT-teams werken (ervaringswerkers). Er is een online vragenlijst met 103 items afgenomen onder FACT ervaringswerkers. De lijst is onder de aandacht gebracht via FACT Nederland. Inmiddels is een deel van de resultaten gepresenteerd op congressen en symposia.  Wij zijn aan het schrijven aan twee internationale artikelen over de gegevens.”

Ervaringswerker FACT

“Eerder werkte  ik vijf jaar lang als ervaringswerker in een FACT team. Daarbij ondersteunde ik cliënten bij het herwinnen van eigen kracht en het vermogen om keuzes te maken. Samen met de cliënt keek ik naar de mogelijkheden,  kwaliteiten, wat kan er beter, wat loopt er goed, waarin zou hij of zij steun willen hebben met betrekking tot het eigen herstelproces. Mijn doel was om daarbij een kompas te zijn voor de cliënt. Daarmee bedoel ik dat ik mogelijke richtingen kan laten zien en dat de cliënt zelf beslist of en hoe hij die kompas functie wil gebruiken.

Bij het begeleiden van cliënten maakte ik onder andere gebruik van :

 • Het delen van het ervarings- en herstelverhaal.
 • Het samen kijken naar wat je van de ervaringen kunt leren.
 • Het geven van hoop en onderzoeken van ambities, dromen en verlangens van de cliënt.
 • Het begeleiden bij het oppakken van (maatschappelijke) rollen in het leven.
 • Het praten over het tegengaan van stigmatisering en zelfstigmatisering.
 • Het praten over zingeving in het algemeen.

Laura Dijkstra: “Mijn werk is zeer divers, geen dag is hetzelfde!”

Sinds november 2015 werk ik vanuit voor Bureau Ervaringsdeskundigheid Lentis (BEL) ook werk ik voor het Centrum Integrale Psychiatrie (CIP). In 2010 heb ik de opleiding tot Sociaal Pedagogisch Werker afgerond en in 2015 de opleiding tot Ervaringsdeskundige in de Zorg.

Mijn werk is zeer divers, geen dag is hetzelfde! Dat is wat ik ook zo leuk vind aan het werk. Iedereen heeft zijn eigen verhaal, ook medewerkers.

Begeleiding groepen

Op dit moment ben ik betrokken bij bijvoorbeeld de Moedergroep bij het CIP. De groep is er speciaal voor moeders met thuiswonende kinderen, die in behandeling zijn bij het Centrum voor Integrale Psychiatrie. Zij kunnen de steun van andere moeders wel gebruiken om hun eigen draagkracht te vergroten en draaglast te verlichten. Het is een krachtgerichte groep, die zichzelf uitdaagt. We stimuleren onderling contact.

Individuele contacten

Ik heb ook individueel contact met cliënten. Dan hebben we het vaak hebben over vragen als:

 • ‘Hoe houd ik mijn studie vol met een psychische kwetsbaarheid?’
 • ‘Wat vertel ik aan mijn vrienden en familie over mijn kwetsbaarheid?’
 • ‘Hoe ga ik om met instanties als het UWV en het werkplein?’
 • ‘Waar ben ik goed in en wat wil ik?’
 • ‘Wat betekent deze kwetsbaarheid voor mij?’

Naast mijn cliëntenwerk, denk ik ook mee in beleidsmatige processen binnen Lentis.

Stigma

Een ander onderdeel van mijn werk is het geven van trainingen aan medewerkers van het UWV, medewerkers van het werkplein en leerplichtambtenaren. Dat doe ik in samenwerking met MEE Groningen. Tijdens deze trainingen hebben we het vooral met elkaar over (zelf)stigma en in welke mate dit het leven van een mens kan beïnvloeden. We proberen zo meer meer bewustwording en oog voor het individu te creëren in een maatschappij die steeds sneller lijkt te gaan.

Krachtbronnen

Mijn ervaringsdeskundigheid  zorgt ervoor dat ik op professionele wijze, herkenning en erkenning kan geven, maar ook samen met de cliënt nieuwe krachtbronnen kan aanboren die het herstelproces kunnen ondersteunen.