Oudere vrouw kijkt naar beneden

Klachten en complimenten

Ben je niet tevreden over de hulp die je krijgt of hebt gekregen bij Lentis? Heb je een klacht? Deel dat met ons. We kunnen ervan leren en voor ons kan jouw inbreng reden zijn om iets te veranderen en onze zorg te verbeteren.

Ben je juist heel tevreden over de hulp die je van Lentis hebt ontvangen? Ook dat horen we graag. Het is altijd mogelijk om je zorgen, ideeën of verbetersuggesties door te geven. Hiervoor kun je contact met ons opnemen.

Klachten en complimenten zorgen voor betere hulp!

Klachten en onvrede

Heb je een klacht over een medewerker van Lentis? Of ben je ontevreden over de bejegening van een medewerker? Of over keuzes die tijdens je behandeling gemaakt zijn? Dan is het wenselijk om daar zo snel mogelijk over in gesprek te gaan. Meestal kunnen klachten in een eerste contact naar tevredenheid opgelost worden. Het beste kun je dan in gesprek gaan met de medewerkers of de leidinggevende van de afdeling waar je in behandeling bent.

Klachtenfunctionaris

Wil je graag ondersteuning bij je klacht, dan kun je je onvrede of klacht bespreken met de klachtenfunctionaris. Zij probeert samen met jou en, als dat nodig is, met desbetreffende medewerker tot een passende oplossing te komen. De klachtenfunctionaris geeft onafhankelijk advies en informatie en kan bemiddeling bieden. De klachtenfunctionaris is er voor iedereen die in behandeling is bij Lentis.

Klachtenfunctionaris Lentis

Willemien Starke
klachtenfunctionaris@lentis.nl
06 51 93 96 30
aanwezig op dinsdag, donderdag en vrijdag, daarbuiten flexibel of op afspraak.

Patiëntenvertrouwenspersoon

Ben je opgenomen bij Lentis en heb je een klacht over je behandeling of beslissingen die daarin genomen zijn? Dan kun je terecht bij de patiëntenvertrouwenspersoon. De patiëntenvertrouwenspersoon behartigt jouw belangen en komt voor je op, ook wanneer je klacht behandeld wordt door de klachtencommissie.

Klachtencommissie

Wordt tijdens het traject met de klachtenfunctionaris of patiëntenvertrouwenspersoon duidelijk dat je klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost, dan kun je de klacht laten beoordelen door de klachtencommissie. De klachtenfunctionaris of patiëntenvertrouwenspersoon kan je hier meer informatie over geven.

Klachten van familie en naasten

Familie en naasten van patiënten die in behandeling zijn bij Lentis, kunnen in het geval van een klacht contact opnemen met de familievertrouwenspersoon. Soms kan de familie ook ondersteuning krijgen van de klachtenfunctionaris.

Meer informatie

Meer informatie vind je in onze brochures:

  1. Klachtenregeling Wkkgz Lentis Ggz (volgt nog)
  2. Klachtenregeling familie en naastbetrokkenen (volgt nog)

Klachtencommissie

Kom je er met de klachtenfunctionaris of patiëntenvertrouwenspersoon niet uit? Vind je dat je klacht niet naar tevredenheid kan worden opgelost? Dan is het mogelijk dat de klachtencommissie je klacht beoordeelt.

Leden klachtencommissie

De voorzitter van de klachtencommissie is een jurist die niet bij Lentis werkt. De overige leden van de klachtencommissie zijn werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Vertegenwoordigers van de cliëntenraad of familieraad zijn ook lid van de commissie. Bij de beoordeling van de klacht letten we er op dat er geen leden deelnemen die direct betrokken zijn bij je behandeling of verblijf. Zo blijft het zuiver.

Hoe dien je een klacht in?

Meestal heb je al contact gehad met de klachtenfunctionaris, de patiëntenvertrouwenspersoon of de familievertrouwenspersoon. Zij kunnen indien nodig je klacht overgedragen aan de klachtencommissie.

Patiënten die een klacht hebben in het kader van de wet BOPZ kunnen hun klacht rechtstreeks bij de klachtencommissie indienen. Je dient dan je klacht schriftelijk in door een door jou ondertekende brief te sturen naar:

Klachtencommissie Lentis/UCP
Postbus 128
9470 AC Zuidlaren

Mailen mag ook,  dat doe je naar klachtenlentis.ucp@lentis.nl. Zorg er dan wel voor dat de klacht die je meestuurt ondertekend is.

Meer informatie?

Meer informatie in onze brochure Klachtenprocedure voor patiënten van Lentis, FPC Dr. S. van Mesdag en het UCP. Of bel naar het secretariaat van de Klachtencommissie, telefoon 050 4097204.

Complimenten

Ben je bij Lentis in zorg of heb je bij ons een behandeling gevolgd? En ben je daar enthousiast over? Ben je blij dat je met één van onze behandelaars in contact bent gekomen?

Laat het ons weten. We proberen de beste psychische hulp te bieden die je nodig hebt. En het is leuk om te horen dat we daarin zijn geslaagd. Of dat we op de goede weg zijn!

  • 1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen

Feedback