Routine Outcome Measurement (ROM)

De afkorting ROM staat voor Routine Outcome Measurement: activiteiten waardoor op het niveau van de individuele patiënt onderzoek gedaan kan worden naar het effect van de behandeling en de tevredenheid daarover.

De bedoeling van ROM

ROM stelt Lentis – de organisatie, de afdeling, de behandelaar – in staat het nuttig effect van het (be)handelen aan te tonen, objectief en zoals de patiënt het ervaart. Daardoor wordt inzichtelijk waar verbetering nodig of mogelijk is en waar verandering daadwerkelijk tot de gewenste verbetering leidt.
Professionals krijgen belangrijke informatie over het effect van hun handelen en vinden aangrijpingspunten voor verbetering.

Patiënten kunnen op een effectieve en efficiënte behandeling rekenen (hoogst mogelijke kwaliteit tegen de laagste kosten).

Veel ggz instellingen passen ROM toe. Door de gegevens te vergelijken kan de patiënt die instelling kiezen die het beste bij hem of haar past.

Log in bij Roqua om de vragenlijsten online in te vullen.

De vier functies van ROM

  1. Behandelen en begeleiden. Door structureel de uitkomsten van een behandeling of begeleiding te meten kunnen behandelaar en cliënt, indien nodig, tijdig bijsturen in de behandeling of begeleiding. Hulpverleners en cliënten hebben zo een krachtig instrument in handen om de kwaliteit van de zorg in het primaire proces te ondersteunen en te verbeteren.
  2. Leren. De ROM uitkomsten worden landelijk verzameld om (op geaggregeerd niveau) zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg in de ggz. Instellingen worden zo in staat gesteld om hun eigen uitkomsten af te zetten tegen het landelijk gemiddelde. Deze spiegelinformatie maakt het hulpverleners en management mogelijk om zichzelf en elkaar gericht te bevragen en op basis hiervan te leren.
  3. Verantwoorden. Door het grote volume en bereik van de gegevensverzameling kunnen betekenisvolle uitspraken worden gedaan over de geleverde kwaliteit door de sector. Instellingen kunnen de geaggregeerde uitkomsten gebruiken ter verantwoording aan toezichthouders en financiers over de kwaliteit en effectiviteit van de geleverde zorg.
  4. Onderzoek. Het systematisch verzamelen van ROM gegevens stelt onderzoekers in staat op termijn de gegevens te gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek.