lentis algemeen 3

Onze organisatie

Lentis is een grote organisatie met verschillende zorggroepen en diensten. Wat drijft ons (missie), hoe wordt onze organisatie bestuurd, hoe zit het met de medezeggenschap, de cijfers? Lees meer of neem contact op als je specifieke vragen hebt. Medewerkers aan het woord over hun werk.

Missie

Onze missie is de grondslag van ons bestaan. Het geeft aan waarom we doen wat we doen.

Ons doel is het verbeteren van de gezondheid en het welzijn van onze cliënten en patiënten. Als professionals in de zorg werken we met ziel en zakelijkheid. We zijn betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. ‘De mens en zijn verhaal’ is ons uitgangspunt. Hier geven we betekenis aan door het versterken van autonomie en het vergroten van persoonlijk functioneren en maatschappelijk participeren. Daarnaast door het verbeteren van de kwaliteit van leven en door het verlichten van lijden.

We zijn gedreven door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en inhoudelijke deskundigheid. We onderscheiden ons door vooruit te zien, grenzen te verleggen en initiatieven te ontplooien om onze zorg steeds te vernieuwen en te verbeteren.

We zijn toonaangevend in:

  • de kwaliteit van onze dienstverlening
  • het effect van onze behandelingen
  • de efficiency van onze bedrijfsprocessen.

Lees meer in onze officiële missie.

Managementstructuur

Onze managementstructuur heeft verschillende leidinggevende lagen.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt het concern en is eindverantwoordelijk voor de zorg en het beleid binnen Lentis. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:

  • het realiseren van de doelstellingen van het concern en;
  • de strategie en het beleid en de resultaten.

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Directeuren

Lentis heeft verschillende zorggroepen: een zorggroep voor volwassenen- en ouderenpsychiatrie (Lentis), een voor de zorg voor ouderen (Dignis), en voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg en Autisme hulpverlening (Jonx) en een voor forensische psychiatrie (Forint). Daarnaast zijn er ondersteunende diensten. Directeuren sturen deze zorggroepen en diensten aan.

Teamleiders

De teamleiders sturen de medewerkers aan.

Medewerkers

Onze medewerkers zijn de sleutel voor het succes van onze organisatie. Zij zijn klantgericht en hebben een dienstverlenende houding. Onze medewerkers laten zich in hun werk leiden door de behoeften van de klant. Ze zetten zich in voor onze klanten. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor:

  • een hoge klanttevredenheid
  • de kwaliteit van hun werk
  • goede kennis en vaardigheden
  • de afgesproken persoonlijke productie/omzet
  • het verbeteren en vernieuwen van activiteiten.

Ondersteunende diensten

De medewerkers in de ondersteunende diensten werken niet in de zorg maar ondersteunen de zorg op uiteenlopende manieren. Ze zorgen ervoor dat de zorg goed verloopt, ondersteunen met medische of paramedische zorg of adviseren en ondersteunen de Raad van Bestuur en directies.

Lentis in cijfers

Lentis in cijfers, onderverdeeld in de GGz-onderdelen en de V&V-sector (zorggroep Dignis, zorg voor ouderen):

Geestelijke Gezondheidszorg Verpleging en verzorging
Cliënten in zorg 29.786 1.509
Aantal bedden 1.400 831
Aantal medewerkers 2.793 1.253
Aantal voltijd banen 2.793 762