ANBI gegevens

Stichting Lentis en Familie Brons Stichting zijn ‘Algemeen Nut Beogende Instellingen’, ANBI. Vanuit de Belastingdienst zijn we verplicht gegevens over onder andere de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid en de doelstelling te publiceren.