ANBI gegevens Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming

Lentis staat bij de Belastingdienst bekend als ‘algemeen nut beogende instelling’ (ANBI). Vanuit de Belastingdienst is Lentis verplicht onderstaande gegevens op internet te plaatsen:

De naam:

Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming

RSIN/Fiscaal nummer:

803758121L01

Contactgegevens:

Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming
Postbus 128
9470 AC Zuidlaren

Bezoekadres:
E6
9
471 KA Zuidlaren
Telefoonnummer: 050 409 79 11
E-mailadres: rvb@lentis.nl

Bestuurssamenstelling

Bestuursstichting Lentis vormt het bestuur van de Stichting Lentis Maatschappelijke Onderneming en Stichting Dignis. Het bestuur van Stichting FPC Dr. S. van Mesdag bestaat uit leden van de Raad van Bestuur van Bestuursstichting Lentis.

Raad van Bestuur

De heer prof. dr. Roel Verheul (voorzitter ad interim)
De heer drs. P. Littooij (lid ad interim)
Mevrouw drs. A.H. (Arien) Storm (kinder- en jeugdpsychiater en lid), MBA

Raad van Toezicht

De heer drs. L.P. Middel (voorzitter / aandachtsgebied Openbaar Bestuur)
Mevrouw T. Dolstra
Mevrouw S.D. Franken-Van Velzen (vice-voorzitter / aandachtsgebied Bedrijfsleven)
Mevr. V. Frankot (Renumeratie-commissie, voorzitter / Auditcommissie)
De heer A. Jansen
Mevr. J.A.G. Rink

Beleidsplan

Meerjarenvisie Lentis.

Het beloningsbeleid

Lentis heeft in het verleden de code Beloning Bestuurders in de Zorg als uitgangspunt genomen. Daarbij speelt dat bij toepassing van de code Lentis en FPC Dr. S. van Mesdag samen moeten worden gezien bij de honorering van beide bestuurders. Vervolgens vindt een verdeling plaats. Overigens is de beloning van de bestuurders de afgelopen jaren bevroren. Met ingang van 2013 conformeert Lentis zich aan Wet Normering Topinkomens.

De honorering voor de leden Raad van Toezicht is conform de richtlijnen van de NVTZ uit 2017.

Voor het beloningsbeleid voor het personeel geldt óf de CAO GGZ of de CAO VVT.

De doelstelling van Lentis

Als professionals in zorg, werken we met ziel en zakelijkheid samen met de patiënt/cliënt en staan voor betrokken, beschikbaar en betrouwbaar. Vanuit onze compassie voor de mens en zijn verhaal willen we het welbevinden van onze cliënten en patiënten verbeteren. Wij doen dat door het versterken van hun autonomie, het vergroten van het persoonlijk functioneren en maatschappelijk participeren, alsook door het optimaliseren van hun kwaliteit van leven en door het verlichten van hun lijden. We zijn gedreven door onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en inhoudelijke deskundigheid. We onderscheiden ons door vooruit zien, grenzen verleggen en initiatieven te ontplooien om de zorg waarvoor we staan te vernieuwen en te verbeteren.
We zijn toonaangevend in:

  • de kwaliteit van onze dienstverlening;
  • het effect van onze behandelingen;
  • de efficiency van onze bedrijfsprocessen.

We zijn een eersteklas werkgever en bieden onze medewerkers een uitdagende en professioneel ontwikkelrijke werkomgeving. We geven medewerkers ruimte voor ondernemerschap en spreken ze aan op het resultaat van hun handelen.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten (inclusief FPC. Dr. S. van Mesdag)

Het jaarverslag van 2019

Jaarverslag voorgaande jaren:

Een financiële verantwoording 2017

Je vindt de financiële gegevens (cijfers zoals Jaarrekening 2018, geconsolideerde balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht en meer) in dit document, de jaarrekening van Lentis maatschappelijke onderneming 2018

Voorgaande jaren:

Vragen of opmerkingen?

Heb je naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met het secretariaat van de Raad van Bestuur via rvb@lentis.nl.

Feedback