Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging

Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging is in 2018 opgericht en zal vermoedelijk in 2019 de ANBI-status krijgen. Dat houdt in dat de bijdragen aftrekbaar zijn van de belasting.
Om de ANBI-status te verkrijgen en te behouden zijn we voor de Belastingdienst verplicht de onderstaande gegevens op internet te plaatsen.

De naam

Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging

Kamer van Koophandel

Ingeschreven onder nummer 41013211

Contactgegevens Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging

Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging
Postbus 128
9470 AC Zuidlaren

Bezoekadres:
De Reehorst
E6
9471 KA Zuidlaren
telefoonnummer: 06-20249301
Mail: gv@lentis.nl

Bestuurssamenstelling

De heer P.G. de Rijk, voorzitter
De heer H. Harms, penningmeester
De heer A.Gietema, secretaris
De heer D. Pik, lid

Beleidsplan

Beleidsplan 2019 Stichting Vrienden van Geestelijke Verzorging.

Het beloningsbeleid van de Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging

De bestuurders ontvangen geen loon. Voor de gemaakte onkosten, zoals reiskosten, kan een vergoeding gegeven worden.

Bestuursverslagen

Op verzoek kun je inzage krijgen in de bestuursverslagen.

Een financiële verantwoording van de Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging wordt geplaatst na afloop van eerste boekjaar

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen over de Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging, dan kun je contact opnemen met het secretariaat: gv@lentis.nl of bellen naar 06-20249301. Via het mailadres kun je ook een aanvraag voor ondersteuning indienen.

  • 1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen

Feedback