Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging

Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging is in 2018 opgericht en zal vermoedelijk in 2019 de ANBI-status krijgen. Dat houdt in dat de bijdragen aftrekbaar zijn van de belasting.
Om de ANBI-status te verkrijgen en te behouden zijn we voor de Belastingdienst verplicht de onderstaande gegevens op internet te plaatsen.

De naam

Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging

Kamer van Koophandel

Ingeschreven onder nummer 41013211

Contactgegevens Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging

Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging
Postbus 128
9470 AC Zuidlaren

Bezoekadres:
De Reehorst
E6
9471 KA Zuidlaren
telefoonnummer: 06-20249301
Mail: gv@lentis.nl

Bestuurssamenstelling

De heer P.G. de Rijk, voorzitter
De heer H. Harms, penningmeester
De heer A.Gietema, secretaris
De heer D. Pik, lid

Doelstelling van de Stichting

  • Incidenteel hulp bieden aan patiënten die door financieel onvermogen niet in staat zijn bepaalde activiteiten te bekostigen, in het bijzonder de activiteiten die te maken hebben met zingeving en levensbeschouwing.
  • Incidenteel financiële steun verlenen aan patiënten die door financieel onvermogen beperkt worden in hun sociale participatie.

Beleidsplan

Beleidsplan 2019 Stichting Vrienden van Geestelijke Verzorging

Bestuursverslagen

Bestuursverslag 2018 Stichting Vrienden van Geestelijke Verzorging Lentis

Financieel verslag

Financieel overzicht Stichting Vrienden van GV Lentis 2018

Meer informatie

Heb je vragen of opmerkingen over de Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging, dan kun je contact opnemen met het secretariaat: gv@lentis.nl of bellen naar 06-20249301. Via het mailadres kun je ook een aanvraag voor ondersteuning indienen.

Voor het geval je de Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging wilt ondersteunen. We zien een bijdrage graag tegemoet op banknummer NL88RABO 033 015 2521 ten name van Stichting Vrienden van de Geestelijke Verzorging te Zuidlaren.

  • 1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen

Feedback