Managementstructuur

Onze managementstructuur heeft verschillende leidinggevende lagen. Iedere managementfunctie heeft zijn eigen verantwoordelijkheden.

Raad van Bestuur  

De Raad van Bestuur bestuurt het concern en is eindverantwoordelijk voor de zorg en het beleid in Lentis. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor:

 • Het realiseren van de doelstellingen van het concern,
 • de strategie en het beleid en
 • de resultaten.

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Directeuren 

Lentis heeft vier zorggroepen: een zorggroep voor volwassenenpsychiatrie (Lentis), een voor de zorg voor ouderen (Dignis), en voor de jeugd geestelijke gezondheidszorg en Autisme hulpverlening (Jonx) en een voor forensische psychiatrie (Forint). Daarnaast zijn er ondersteunende diensten. Directeuren sturen deze zorggroepen en diensten aan. Zij:

 • dragen actief bij aan de organisatiestrategie
 • realiseren de strategie binnen de eigen zorggroep.
 • inventariseren marktwensen en -kansen voor de eigen zorggroep.

Managers 

In de grotere bedrijfsonderdelen heeft Lentis behalve directeuren en teamleiders ook managers. De managers:

 • faciliteren medewerkers,
 • creëren de vereiste randvoorwaarden en condities zodat de medewerkers kunnen waarmaken wat we de klant hebben beloofd.

Teamleiders

De teamleiders sturen de medewerkers op de werkvloer aan. 

Medewerkers

Onze medewerkers zijn de sleutel voor het succes van onze organisatie. Zij zijn klantgericht en hebben een dienstverlenende houding. Onze medewerkers laten zich in hun werk leiden door de behoeften van de klant. Ze zetten zich in voor onze klanten. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor:

 • een hoge klanttevredenheid
 • de kwaliteit van hun werk
 • goede kennis en vaardigheden
 • de afgesproken persoonlijke productie/omzet
 • het verbeteren en vernieuwen van activiteiten