lentis algemeen. 4

Ondersteunende Diensten

Lentis heeft een aantal ondersteunende diensten. De medewerkers in de ondersteunende diensten werken niet direct in de zorg. Ze ondersteunen de zorg op uiteenlopende manieren. Ze zorgen ervoor dat de zorg goed verloopt, ze ondersteunen met medische of paramedische zorg, of ze adviseren en ondersteunen de Raad van Bestuur en directies.

Lentis Service en Advies

Lentis Service en Advies (LSA) is de ondersteunende dienst van Lentis. Deze medewerkers werken niet direct in de zorg, maar zorgen ervoor dat de zorg goed verloopt. Daarvoor ondersteunen ze de medewerkers in de zorg op de volgende gebieden:

 • Automatisering
 • Centrale Administraties
 • Facilitair Bedrijf
 • Inkoop
 • Personeel en Organisatie
 • Planning en Control
 • Vastgoed

Dienst Zorgondersteuning

De naam zegt het al: de Dienst Zorgondersteuning ondersteunt de zorg met medische en paramedische zorg. De volgende activiteiten en afdelingen zijn in deze dienst   ondergebracht:

 • medische dienst met een Medisch Centrum met artsenspreekuur
 • fysio-/ergotherapie
 • bewegingsagogie
 • diëtetiek
 • een röntgenafdeling
 • wijkverpleging
 • een ziekenafdeling
 • neurologie en klinische neurofysiologie
 • de apotheek
 • het laboratorium

Ook de Geestelijke Verzorging maakt deel uit van de Dienst Zorgondersteuning. De Geestelijke verzorgers voeren gesprekken rondom zingeving en geloof, houden groepsgesprekken, en verzorgen rituelen en uitvaartbijeenkomsten.

Concernbureau

De medewerkers van het Concernbureau werken op onderdelen die belangrijk zijn voor het besturen van Lentis. Zij adviseren de Raad van Bestuur en de directies op verschillende gebieden. Lentis heeft de volgende taken bij het Concernbureau ondergebracht:

 • Financiën en Controle (Finance and Control)  
 • Communicatie
 • Kwaliteit
 • Juridische zaken