lentis algemeen 5

Dienst Zorgondersteuning

De Dienst Zorgondersteuning ondersteunt de zorg met medische en paramedische zorg. De volgende activiteiten en afdelingen zijn in deze dienst   ondergebracht:

 • medische dienst met een Medisch Centrum met artsenspreekuur,
 • fysio-/ergotherapie,
 • bewegingsagogie,
 • diëtetiek,
 • een röntgenafdeling,
 • wijkverpleging,
 • een ziekenafdeling,
 • neurologie en klinische neurofysiologie,
 • de apotheek,
 • het laboratorium

Ook de Geestelijke Verzorging maakt deel uit van de Dienst Zorgondersteuning. De Geestelijke verzorgers voeren gesprekken rondom zingeving en geloof, houden groepsgesprekken, en verzorgen rituelen en uitvaartbijeenkomsten.

 • 1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen

Feedback