lentis algemeen 5

Dienst Zorgondersteuning

De Dienst Zorgondersteuning ondersteunt de zorg met medische en paramedische zorg. De volgende activiteiten en afdelingen zijn in deze dienst   ondergebracht:

  • medische dienst met een Medisch Centrum met artsenspreekuur,
  • fysio-/ergotherapie,
  • bewegingsagogie,
  • diëtetiek,
  • een röntgenafdeling,
  • wijkverpleging,
  • een ziekenafdeling,
  • neurologie en klinische neurofysiologie,
  • de apotheek,
  • het laboratorium

Ook de Geestelijke Verzorging maakt deel uit van de Dienst Zorgondersteuning. De Geestelijke verzorgers voeren gesprekken rondom zingeving en geloof, houden groepsgesprekken, en verzorgen rituelen en uitvaartbijeenkomsten.