lentis algemeen.1

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt het concern en is eindverantwoordelijk voor de zorg en het beleid in Lentis. De Raad van Bestuur bestaat uit drie leden. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor:

  • het realiseren van de doelstellingen van het concern
  • de strategie
  • samenwerkingen
  • verkoop.

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestaat uit:

  • De voorzitter Roel Verheul a.i. met de volgende aandachtsgebieden: algemene zaken waaronder organisatie, HRM, Communicatie en PR, Kwaliteits Management Systeem, jaarplan, medezeggenschap medewerkers.
  • Raad van Bestuur lid Arien Storm met de volgende aandachtsgebieden: zorginhoud, kwaliteit van zorg, Lentis research, medezeggenschap cliënten/patiënten/naastbetrokkenen.
  • En lid Peter Littooij a.i. gaat over financiën, begroting, P&C, bedrijfsvoering, vastgoed/facilitair.

Voor meer informatie of contact met onze Raad van Bestuur kun je contact opnemen met:
Postbus 128
9470 AC Zuidlaren
Telefoon (050) 409 79 11
Fax (050) 409 57 95
Mail rvb@lentis.nl

Feedback