lentis algemeen.1

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestuurt het concern en is eindverantwoordelijk voor de zorg en het beleid in Lentis. De Raad van Bestuur bestaat uit vier leden. Gezamenlijk zijn zij verantwoordelijk voor:

  • het realiseren van de doelstellingen van het concern
  • de strategie
  • samenwerkingen
  • verkoop.

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur bestaat uit:

  • De voorzitter Arien Storm met als aandachtsgebied Zorg GGZ
  • Raad van Bestuur lid Johan Oostinga, gaat over bedrijfsvoering GGZ
  • Lid Raad van Bestuur Inge Pesch heeft als aandachtsgebied Zorg Verzorgenden & Verpleegkundigen
  • En Lid Leo Wanders gaat over bedrijfsvoering Verzorgenden & Verpleegkundigen

Voor meer informatie of contact met onze Raad van Bestuur kun je contact opnemen met:
Postbus 128
9470 AC Zuidlaren
Telefoon (050) 409 79 11
Fax (050) 409 57 95
Mail rvb@lentis.nl