lentis algemeen 10

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de Raad van Bestuur en op de gang van zaken binnen Lentis. De leden van de Raad van Toezicht zijn er ook voor de Raad van Bestuur met advies en een luisterend oor.

De Raad van Toezicht van Lentis bestaat uit de volgende leden:

  • Dr. P.C. Lerk (Peter) (voorzitter), voorzitter Renumeratie-commissie, voorzitter Commissie Kwaliteit & Veiligheid
  • Mevr. S.D. Franken-van Velzen (Sabrina) (vice-voorzitter), lid Commissie Kwaliteit & Veiligheid
  • Mevr. V. Frankot (Vivienne), lid Auditcommissie
  • Drs. L.P.  Middel (Bert), lid Renumeratiecommissie
  • Mr. E.A.O. Muurmans MBA (Olav), lid Auditcommissie
  • 1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen

Feedback