lentis algemeen 10

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur van de Raad van Bestuur en op de gang van zaken binnen Lentis. De leden van de Raad van Toezicht zijn er ook voor de Raad van Bestuur met advies en een luisterend oor.

De Raad van Toezicht van Lentis bestaat uit de volgende leden:

  • Drs. L.P.  Middel (Bert), voorzitter Raad van Toezicht en Renumeratie-commissie, lid commissie Kwaliteit & Veiligheid
  • Mevr. S.D. Franken-van Velzen (Sabrina), lid Raad van Toezicht, voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid
  • Mevr. V. Frankot (Vivienne), lid Raad van Toezicht en Renumeratie-commissie, voorzitter Auditcommissie
  • 1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen

Feedback