lentis algemeen. 7

Medezeggenschap

Patiënten, medewerkers en familie zijn ook vertegenwoordigd in de medezeggenschap binnen Lentis. In verschillende raden praten zij mee over de koers van Lentis  en over het beleid.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad is de formele vertegenwoordiging van cliënten en gesprekspartner voor de managers van Lentis. Bij Lentis gaan we uit van de wensen en behoeften van cliënten. Daarom praten cliënten op verschillende plekken mee. We hechten daarom ook aan een goede medezeggenschap.

Lentis heeft:

  • Een Centrale Cliëntenraad, de gesprekspartner van de Raad van Bestuur
  • Voor iedere zorggroep een Cliëntendeelraad, de gesprekspartner van de directie
  • Cliëntcommissies op locaties en in de regio.

Basis van het overleg met de Centrale Cliëntenraad is de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorgsector.

Familieraad

Ondernemingsraad

 

In Lentis praten medewerkers mee over de organisatie van het werk. Iedere medewerker heeft invloed op de activiteiten en de werkwijze binnen zijn eigen afdeling via het werkoverleg en de jaargesprekken.

Daarnaast is er de formele medezeggenschap. De ondernemingsraad is een belangrijke gesprekspartner van het management.

  • Een Centrale Ondernemingsraad, de gesprekspartner van de Raad van Bestuur
  • Voor iedere zorggroep een ondernemingsraad, de gesprekspartner van de directie
  • Commissies voor specifieke onderwerpen.

De Wet op de Ondernemingsraden is de basis voor onze samenwerking.