Centrale Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad behartigt de belangen van cliënten van de ggz-onderdelen van Lentis. De leden van de CCR hebben allemaal ervaring met de zorg die Lentis biedt. Zij kunnen vertellen hoe het bevalt; ze kunnen erover oordelen, er een mening over hebben en meepraten over hoe die zorg (ook voor nieuwe cliënten) kan verbeteren. Die ‘cliëntdeskundigheid’ zetten ze in voor en namens cliënten bij allerlei inspraakactiviteiten. Naast de CCR zijn er ook cliëntendeelraden voor Lentis Volwassenenpsychiatrie, Jonx, Dignis en Forint en per locatie commissies.

Cliëntenbelangenbureau

De CCR heeft een eigen Cliëntenbelangenbureau (CBB).  De samenwerking tussen de cliëntenraad en Lentis is gebaseerd op de samenwerkingsovereenkomst van 10 september 2008 tussen de Raad van Bestuur en de Cliëntenmedezeggenschap.

Interesse in de Cliëntenraad?

Centrale Cliëntenraad (secretariaat)
Hereweg 21
9725 AA Groningen
Telefoon (050) 409 75 75
cbb21@lentis.nl