lentis algemeen 6

Ondernemingsraad

In Lentis praten medewerkers mee over de organisatie van het werk. Iedere medewerker heeft invloed op de activiteiten en de werkwijze binnen zijn eigen afdeling via het werkoverleg en de jaargesprekken.

Daarnaast is er de formele medezeggenschap. De ondernemingsraad is een belangrijke gesprekspartner van het management.

  • Een Centrale Ondernemingsraad, de gesprekspartner van de Raad van Bestuur
  • Voor iedere zorggroep een ondernemingsraad, de gesprekspartner van de directie
  • Commissies voor specifieke onderwerpen

De Wet op de Ondernemingsraden is de basis voor onze samenwerking.