Man bij water

Tips voor naasten van iemand met hersenletsel

Er wordt vaak gezegd; ‘hersenletsel heb je niet alleen’. Het heeft ook gevolgen voor de mensen om je heen, in je gezin, bij vrienden, op school en op je werk. De mensen om je heen moeten ook leren omgaan met alle veranderingen. Vaak wordt veel verwacht van je omgeving tijdens de behandeling in het begin om het vervolg van je herstel na ontslag goed te laten verlopen. Dit is niet gemakkelijk omdat je omgeving vaak ook met hun eigen stuk zit door alles wat er gebeurd is.

Je rol als naaste

Het is voor naasten belangrijk voldoende aandacht te hebben voor zichzelf en goed op de hoogte te zijn van de gevolgen van de hersenschade. Je rol als naaste kan heel verschillend zijn afhankelijk van of je partner, kind, broer, zus, vriend of collega bent van degene met hersenletsel.