Vrouw met molen en huizen op de achtergrond

Aardbevingen en psychische klachten

Uit persoonlijke verhalen blijkt ons hoe ingrijpend aardbevingen, of de dreiging hiervan, kunnen zijn in je dagelijks leven. Ondanks de Groningse nuchterheid kun je last hebben van psychische klachten door aardbevingen of de dreiging daarvan. Hulp hierbij vragen is nog niet zo vanzelfsprekend. Soms voel je schaamte, misschien omdat het nog niet altijd als probleem erkend wordt, waardoor je langer blijft rondlopen met psychische klachten.

Wat zijn psychische klachten door aardbevingen?

Sinds de aardbeving op 16 augustus 2012 in Huizinge is de stemming in Groningen omgeslagen. De aardbevingen, en de dreiging ervan, hebben veel invloed op gevoelens van veiligheid en toekomstzekerheid van de mensen in het gebied.

Je kunt je de volgende dingen afvragen:

 • Wanneer komt de volgende beving?
 • Met welke kracht?
 • Lopen mijn gezinsleden of ikzelf gevaar?
 • Houdt mijn huis het?
 • Loop ik financiële risico’s?

De aardbevingen kunnen je veel energie en veerkracht kosten. Je woon- en leefplezier kan worden aangetast (Commissie Duurzame Toekomst Noord-Oost Groningen, 2013).

Aardbevingsdreiging geeft specifieke stress

Deze stress en een gevoel van onveiligheid kunnen een veelheid aan klachten en /of problemen veroorzaken. De plek waar je je het meest veilig wilt voelen, je thuis, is niet meer vanzelfsprekend een veilige haven. Je kunt een gebrek aan controle ervaren. Een risico op herhaling is vrijwel zeker aanwezig.

Deze wetenschap is vooral heftig doordat je het idee kunt hebben dat het je door ‘een ander’ wordt aangedaan. Tevens moet je misschien allerlei tijdrovende en energievergende acties worden ondernemen om de schade te laten herstellen.

Het beloop van stress heeft gewoonlijk een spontaan herstel. Vaak maken mensen gebruik van hun eigen veerkracht met behulp van familie en vrienden. Als je klachten niet verdwijnen, kun je last krijgen van een opeenstapeling van problemen. Oftewel de spreekwoordelijke druppel die de emmer doet overlopen waardoor je stress niet opgevangen kan worden.

 Factoren die je kwetsbaarheid doen toenemen

 • langer bestaande stress
 • financiële problemen
 • relatie- en/of gezinsproblemen
 • gezondheidsproblemen
 • werkloosheid
 • traumatische ervaringen
 • al langer bestaande psychische problemen
 • gebrek aan steun uit je omgeving

Van welke psychische klachten door aardbevingen kun je last hebben?

Symptomen die reden kunnen zijn om hulp in te schakelen zijn bijvoorbeeld:

 • slaapproblemen en/of nachtmerries
 • nervositeit
 • aanhoudende stress
 • niet meer in staat om de dagelijkse werkzaamheden uit te voeren
 • angst
 • somberheidsklachten, nergens meer plezier aan beleven
 • agressie
 • toename van spanningen thuis, wat een negatief effect heeft op de kinderen en de prestaties op school
 • gevoelens van machteloosheid
 • onbegrepen lichamelijke klachten
 • (toename van) alcohol- of drugsgebruik
 • problemen in het gezin en/of de omgeving
 • voortdurend gespannen zijn

Welke behandelingen heeft Lentis voor psychische klachten door aardbevingen?

Je kunt terecht bij Lentis terecht voor specialistische, deskundige en goede hulp voor allerlei vormen van psychische klachten. Onze polikliniek in Delfzijl is gespecialiseerd in de behandeling van psychische klachten door aardbevingen. Je kunt ook bij andere locaties terecht. Door middel van deskundige hulp leren we je effectief met je problemen om te gaan en je klachten de baas te worden.

Onze behandeling kan bestaan uit individuele behandeling, groepsbehandeling of een combinatie hiervan:

Commissie Bijzondere Situaties

Lentis maakt onderdeel uit van het netwerk van de Commissie Bijzondere Situaties, als gevolg van aardbevingen in Groningen.

 • 1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen

Feedback