Vrouw met molen en huizen op de achtergrond

Aardbevingen en psychische klachten

Uit persoonlijke verhalen blijkt ons hoe ingrijpend aardbevingen, of de dreiging hiervan, kunnen zijn in je dagelijks leven. Ondanks de Groningse nuchterheid kun je last hebben van psychische klachten door aardbevingen of de dreiging daarvan. Hulp hierbij vragen is nog niet zo vanzelfsprekend. Soms voel je schaamte, misschien omdat het nog niet altijd als probleem erkend wordt, waardoor je langer blijft rondlopen met psychische klachten.

  • 1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen

Feedback