Oudere-vrouw-bij-het-water

Commissie Bijzondere Situaties

Lentis maakt onderdeel uit van het netwerk van de Commissie Bijzondere Situaties, als gevolg van aardbevingen in Groningen.

Aardbevingen door gaswinning kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Voor de bewoners in het Groninger gasveldgebied zijn daarvoor verschillende compensatieregelingen, bijvoorbeeld voor de schade die is ontstaan aan hun woning. Maar, soms kan er sprake zijn van een bijzondere situatie, waar extra problemen spelen die door de compensatieregelingen onvoldoende worden opgelost.

Het gaat dan vaak om een stapeling van problemen: medische, psychische en/of sociale problemen, soms ook economische problemen, waardoor de schadeproblemen van het huis de druppel worden die de emmer doet overlopen.

Het gaat dan om bijzondere individuele situaties, waar mensen zelf niet uit komen en waar dringend hulp nodig is. Hiervoor is de regeling Bijzondere Situaties in het leven geroepen. Een vangnet voor de meest schrijnende gevallen.

De onafhankelijke Commissie Bijzondere Situaties is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze regeling. Deze commissie beoordeelt de aanvragen en besluit welke extra hulp kan worden geboden. Dit kan variëren van het inschakelen van praktische hulp tot het toekennen van een financiële vergoeding. Steeds is het doel samen een oplossing te vinden waarmee mensen weer verder kunnen.