Jongen in park

Oorzaken ADHD

Er zijn verschillende oorzaken voor het ontstaan van ADHD bekend. Zo is het risico op ADHD groter als je moeder tijdens de zwangerschap heeft gerookt of wanneer er sprake was van bevallingscomplicaties en een laag geboortegewicht.

Daarnaast lijkt er sprake van een genetische component. Als één van je ouders of broers of zussen ADHD heeft, is de kans groter dat jij de aandoening ook hebt. Er zijn een aantal genen bekend die met ADHD in verband worden gebracht. Maar de gevonden verbanden zijn zwak. Waarschijnlijk moeten we de oorzaak van ADHD zoeken in een samenspel tussen gen en omgevingsfactoren.