Man en vrouw in het park bij een meer

Oorzaken afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

Hoe je een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis ontwikkelt is voor iedereen verschillend. Het gaat om een combinatie van elkaar beïnvloedende factoren. Hieronder vind je een aantal factoren die meespelen:

  • Je biologische aanleg. Je wordt geboren met sterke kanten en kwetsbaarheden. Daarnaast speelt geslacht een rol. Als vrouw heb je meer kans op afhankelijkheid dan als man.
  • Naast aanleg spelen ook sociale factoren een rol. De omstandigheden waarin je opgroeit kunnen bijvoorbeeld een rol spelen. Wanneer je erg beschermd bent opgevoed en je van je ouders niet hebt geleerd om zelfstandig te zijn dan zal dit jouw onzekerheid en afhankelijkheid voeden.
  • Het kan ook voorkomen dat je ouders juist autoritair, kil of prestatiegericht waren tijdens je opvoeding. Hierdoor kun je erg kritisch zijn op jezelf en je eenzaam en geïsoleerd voelen.
  • Negatieve ervaringen. Er is nog weinig bekend over de invloed van negatieve levensgebeurtenissen op het ontwikkelen van een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis. Mensen met een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis hebben relatief vaker in hun jeugd te maken gehad met misbruik of verwaarlozing.

Wat de oorzaak bij jou ook lijkt te zijn, het is belangrijk om hulp te zoeken. Samen bekijken we welke behandeling geschikt is voor jou.