Man en vrouw in een park

Omgaan met je naaste met een ASP

Wanneer je partner, familielid of vriend(in) een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft, kan dit erg moeilijk voor je zijn. Binnen het gezin kan er veel ruzie voorkomen, je kunt je onveilig voelen en je zorgen maken.

Je naaste met een ASP ervaart zelf geen probleem. Als er conflicten zijn op het werk of thuis, dan ligt dat nooit aan henzelf. Vragen om hulp is voor iemand met een ASP dan ook niet snel aan de orde. Voor jou als vriend, partner of familielid kan de ASP echter een enorme impact hebben op je leven. Onderstaande adviezen kunnen jou misschien helpen om met je naaste met een antisociale persoonlijkheidsstoornis om te gaan.

Tips voor naasten

  • Vergroot je kennis over een antisociale persoonlijkheidsstoornis door bijvoorbeeld naar een voorlichtingsbijeenkomst te gaan of te lezen over ASP. Op die manier leer je iemand met een ASP beter te begrijpen en kan je er wellicht beter mee omgaan.
  • Probeer een balans te vinden tussen betrokkenheid en afstand. Bescherm jezelf door duidelijk je grenzen aan te geven. Het is belangrijk dat jij je eigen (psychische) gezondheid in de gaten houdt.
  • Een antisociale persoonlijkheidsstoornis is een ernstige stoornis. Het bijbehorende gedrag zoals bijvoorbeeld agressie tegen jou als naaste, is een uiting van die stoornis. Het is niet tegen jou persoonlijk gericht. Het is belangrijk om je dat te realiseren.
  • Vergeet niet om voldoende activiteiten te ondernemen die jij leuk vindt. Ga naar de film, spreek met vrienden af of maak een wandeling.
  • Schakel professionele hulp in. Als familielid of vriend kun je een steun zijn, maar de rol van hulpverlener kun je niet op je nemen.

Betrokkenheid bij de behandeling

Als familielid of partner word je vaak betrokken bij de behandeling. Jouw naaste met een antisociale persoonlijkheidsstoornis kan veel invloed op de gezinssituatie hebben. Een behandelaar kan jou vertellen hoe je daar het beste op kan inspelen en hoe je ook genoeg aan je zelf kan blijven denken.