Jongen in park bij water

Omgaan met een antisociale persoonlijkheidsstoornis

Als je een antisociale persoonlijkheidsstoornis hebt, vind je zelf vaak dat er niets aan de hand is. Wanneer je accepteert en toegeeft dat je een ASP hebt, zet je een belangrijke eerste stap. Lees hieronder meer tips om met je persoonlijkheidsstoornis om te gaan. Mogelijk bieden de adviezen jou een beetje houvast. Ook hebben wij voor naasten tips om beter om te gaan met iemand met een ASP.

Zelf omgaan met een ASP

Zoek informatie over ASP

Door over je aandoening te lezen, leer je meer over een ASP en over jezelf. Daarnaast helpt het om informatie over je aandoening te delen met familie, vrienden en eventuele partner.

Praat met je familie, vrienden of partner over ASP

Het is van belang dat mensen om jou heen weten dat je een antisociale persoonlijkheidsstoornis hebt. Zo kunnen zij jou beter helpen bij het aanpakken van je stoornis. Probeer met vrienden, familie en je eventuele partner te praten. Jullie kunnen overleggen hoe jullie met jouw ASP omgaan. Met een professionele behandelaar kun je bespreken welke behandeling voor jou geschikt is om de negatieve gevolgen van je antisociale persoonlijkheidsstoornis te bestrijden.
Bedenk van tevoren wat je wel en niet vertelt of wilt vertellen. Houd er rekening mee dat sommige mensen kunnen worden afgeschrikt door psychische klachten.

Contact met lotgenoten

Je kunt bij Lentis op verschillende manieren in contact komen met mensen die ook een ASP hebben. Met hen kan je praten over je stoornis en leren hoe je er het beste mee kunt omgaan.

 

Telefonische hulpdienst

Misschien vind je het prettig om met iemand die je niet kent over je ASP te praten. Er zijn diverse telefonische hulpdiensten waar jij je verhaal kwijt kunt. Je spreekt mensen die begrijpen hoe jij je voelt en jou mogelijk kunnen helpen om met je antisociale persoonlijkheidsstoornis om te gaan.