jongen-in-park-bij-water

Leven met autisme

Autisme bij kinderen

De opvoeding van een kind met autisme vraagt veel van ouders en naasten. Kinderen met autisme maken doorgaans anders contact. Zo kan het zijn dat ze weinig oogcontact maken of weinig op anderen gericht zijn. Ook op het vlak van communicatie zie je vaak bijzonderheden: kinderen die weinig tot niet spreken, of eigen woorden gebruiken. Tenslotte verloopt ook het spel van kinderen met autisme vaak heel anders dan bij kinderen zonder autisme. Vaak hechten kinderen met autisme sterk aan hun routines en kunnen ze sterke interesses hebben in specifieke onderwerpen.

Autisme op latere leeftijd

Autisme is een ernstige ontwikkelingsstoornis die vaak al in de eerste levensjaren aan het licht komt. Maar het gebeurt ook dat pas in de volwassenheid na een jarenlange zoektocht een diagnose wordt gesteld. Autisme kent veel verschijningsvormen en komt dus op verschillende manieren tot uiting.

Leven met autisme: een zelfstandig bestaan

Sommige mensen met autisme ontwikkelen zich zodanig dat ze zelfstandig kunnen leven. Ze hebben werk en hebben geleerd om met hun communicatieve beperkingen om te gaan. Vaak zijn dit mensen met een normale tot hoge intelligentie. Zij kunnen voor werkgevers zeer waardevol zijn door hun analytische vermogen, oog voor detail en hun mogelijkheid om zich lang te focussen op een specifieke taak.

Leven met autisme: een bestaan met begeleiding

Een groot deel van de mensen met autisme heeft echter zijn hele leven begeleiding nodig. Als het niet meer mogelijk is om bij de ouders te wonen, bieden kleine wooneenheden of speciale instellingen een thuis.

Autisme bij volwassenen en ouderen

Lineke Davids, psycholoog en klinisch neuropsycholoog vertelt over de talenten, de kansen en ook de hindernissen voor mensen met autisme.