Jonge man bij bos

Omgaan met een conversiestoornis

Een conversiestoornis kan een zware last voor je zijn. Onderstaande tips helpen jou mogelijk om met je conversiestoornis om te gaan.

Tips conversiestoornis

 • Lees meer over conversiestoornissen. Je zult je dan ook realiseren dat jij zeker niet de enige bent met deze stoornis en dat er behandelmogelijkheden zijn.
 • Praat over je klachten en onzekerheden met familie of vrienden. Het kan opluchten om je hart te luchten bij mensen die jij vertrouwt.
 • Probeer te accepteren dat jij een conversiestoornis hebt, ook al kan dat erg moeilijk voor je zijn. Dit kan je ook helpen om de mogelijke therapie beter vol te houden.
 • Probeer stressvolle situaties zoveel mogelijk te vermijden en probeer zo regelmatig mogelijk te leven.
 • Zoek contact met lotgenoten om over jouw stoornis te praten.
 • Ga met je klachten naar de huisarts. Hij of zij kan jou doorverwijzen naar een neuroloog en/of psycholoog.

Tips voor naasten

Wanneer je partner, een vriend(in) of een familielid een conversiestoornis heeft, kan dat erg lastig voor je zijn. Misschien maak jij je erge zorgen of weet je niet hoe je hem of haar kunt helpen. Mogelijk helpen onderstaande tips jou om met de conversiestoornis van je naaste om te kunnen gaan.

 • Lees meer over conversiestoornissen. Dit kan helpen om inzicht in de stoornis te krijgen.
 • Probeer een steun te zijn voor je vriend(in)/zoon/dochter/ouder maar realiseer je dat jij geen professionele hulpverlener bent.
 • Stimuleer je naaste om naar de huisarts te stappen. Je kunt bijvoorbeeld aanbieden om mee te gaan.
 • Neem de klachten van je naaste serieus. Ook al is er geen lichamelijk oorzaak te vinden, de klachten zijn wel echt.
 • Probeer je naaste te stimuleren om de behandeling vol te houden en laat weten dat je vertrouwen hebt in je vriend(in), partner of familielid.