jongen-in-park-bij-water

Behandeling DIS

Mogelijk schaam jij je voor je stoornis of wil jij niet aan het jeugdtrauma dat je hebt ondergaan herinnerd worden. Een dissociatieve identiteitsstoornis is echter een ernstige, chronische ziekte en het is belangrijk dat jij een behandeling krijgt en je je veilig en gesteund voelt. Het doel van de behandeling is om de verschillende  identiteiten in één persoon te laten samensmelten of om zo goed mogelijk met de alters te leren omgaan zodat jij een zo stabiel mogelijk leven kan leiden.

De behandeling van een dissociatieve identiteitsstoornis kan bij Lentis PsyQ Groningen plaatsvinden. Soms komt het voor dat we verwijzen naar een gespecialiseerd traumacentrum.

De behandeling bestaat grofweg uit drie fases.

 Fase 1: Stabilisatie

Om aan de behandeling te beginnen is het belangrijk dat jij zo stabiel mogelijk bent. Jouw verschillende identiteiten hebben eigen karakters met verschillende emoties en gedragingen. Je bent soms agressief, dan weer zelfverzekerd of juist erg afhankelijk. Mogelijk voelt jouw leven chaotisch en heb je het gevoel dat je er geen controle op hebt. Het is belangrijk om de verschillende alters in kaart te brengen en vaardigheden te leren om met de verschillende gevoelens om te gaan. Daarnaast krijgen jij en eventueel je familie uitleg over de behandeling zodat je weet wat er gaat komen.

Wanneer jij voldoende stabiel bent en je je veilig voelt bij je behandelaar kan met fase 2 worden begonnen.

Fase 2 : Traumaverwerking

Het doel is om er achter te komen welk trauma jij met je meedraagt en deze vervolgens zo goed mogelijk te verwerken. Deze fase kan erg zwaar voor je zijn. Jouw trauma uit je jeugd wordt weer naar boven gehaald om het vervolgens te kunnen verwerken. Hiervoor kan EMDR therapie worden ingezet. Tijdens de therapie wordt jou gevraagd om bepaalde traumatische gebeurtenissen te herinneren, terwijl je tegelijkertijd met je ogen patronen volgt of naar piepjes door een koptelefoon luistert. Doel is dat je herinneringen opnieuw worden opgeslagen, maar dan in een minder emotioneel beladen vorm. EMDR-therapie is een intensieve behandelvorm. Wanneer de herinneringen zo heftig en beangstigend zijn, is soms opname noodzakelijk.

Fase 3: Integratie

In de derde fase wordt geprobeerd om meer eenheid in jouw persoonlijkheid te brengen zodat jij meer controle krijgt over jouw gevoelens en gedrag. Op die manier kan je thuis of op je werk vaak beter functioneren. Daarbij krijg je ook hulp in het ontwikkelen van een nieuwe levensstijl.

  • 1 op de 4 mensen krijgt psychische problemen

Feedback