Jonge vrouw bij water

Tips voor naasten van iemand met een dwangstoornis

Het kan soms erg lastig zijn om te gaan met iemand met een dwangstoornis. Bij bijvoorbeeld een poetsdwang komt dit naar voren: vaak verwacht degene met de dwangstoornis dat mensen in de omgeving ook alles goed schoonmaken. Ook nodigen zij minder vaak mensen uit omdat die het huis kunnen besmetten.

Voorlichting en informatie over een dwangstoornis

Zoek informatie op over de dwangstoornis en de mogelijke gevolgen. Dit geeft jou meer inzicht in OCD en het helpt om over de stoornis te praten. Het is mogelijk om bijvoorbeeld samen een cursus over een dwangstoornis te volgen. De Angst, Dwang en Fobie Stichting organiseert een cursus voor familie en betrokkenen. Veel instellingen voor geestelijke gezondheidszorg organiseren voorlichtingsbijeenkomsten of cursussen voor familieleden.

Hulp bieden

Vraag waar je iemand met een dwangstoornis bij kunt helpen. Soms moet je betrokken zijn, soms is het goed om juist afstand te nemen. Maak daarbij wel duidelijk waar je grenzen liggen. Het helpt vaak juist niet om mee te gaan in de dwang van de patiënt, hoewel dat wel vaak is wat iemand met OCD het liefst zou willen. Realiseer je ook dat je geen professionele behandelaar bent en schakel zo nodig hulp in.  Informeer bij de Angst, Dwang en Fobie Stichting, de stichting Labyrint/In Perspectief of de behandelaar welke oplossingen er zijn of hoe je kunt omgaan met de situatie.

Denk ook aan jezelf

Doe dingen die plezier en ontspanning geven. Dit voorkomt dat je zelf overbelast raakt. Het onderhouden van sociale contacten is belangrijk. Lucht af en toe je hart bij mensen in je naaste omgeving.