Vrouw op fiets weiland

Wat is een eetbuistoornis?

Een eetbuistoornis wordt in het Engels Binge Eating Disorder (BED) genoemd. Als je een eetbui hebt, dan eet je binnen korte tijd (een half uur tot twee uur) heel veel achter elkaar. Eigenlijk heb je geen echte honger maar toch heb je het gevoel dat je moet eten. En je kunt er niet mee stoppen: je bent de controle kwijt! Je eet ook sneller dan normaal en je stopt niet wanneer je vol bent. Een eetbui kan worden uitgelokt door emoties als woede of verdriet, maar het kan ook een manier zijn om met spanningen en stress om te gaan. Tijdens de eetbui ben je alleen: eigenlijk eet je stiekem.

Na de eetbui walg je van jezelf: schuld- en schaamtegevoelens overheersen. Bij boulimia nervosa wil je na een eetbui snel alles weer kwijt, bijvoorbeeld door te braken. Bij een eetbuistoornis ben je ook wel heel veel met je gewicht bezig, maar je gaat niet braken om het eten weer kwijt te raken. Mensen met een eetbuistoornis komen vaak snel aan in gewicht als gevolg van de eetbuien.

Sociale, emotionele en gevolgen

Een eetbuistoornis heeft ernstige lichamelijke, psychische en sociale gevolgen:

  • Lichamelijke gevolgen: bijvoorbeeld steeds zwaarder worden, hart- en vaatziekten, suikerziekte en een ontregelde stofwisseling, vetstofhuishouding en hormoonhuishouding, gewrichtsklachten, kortademigheid.
  • Psychische gevolgen: bijvoorbeeld depressieve klachten, onrust en spanning, verlies van je interesses en minder zin in seks. De hele dag met gedachtes over eten en je gewicht zitten.
  • Sociale gevolgen: bijvoorbeeld vereenzaming, financiële problemen, alcohol- en drugsmisbruik. Vanuit schaamte vermijden van feestjes, moeite hebben met je werk. In eenzaamheid eten vanuit schaamte voor het eten van grote hoeveelheden.

Wie hebben een eetbuistoornis?

Een eetbuistoornis komt ongeveer even vaak voor bij mannen als bij vrouwen. De gemiddelde leeftijd van deze groep is 35 jaar, het komt minstens bij 1% onder de bevolking voor, dat zijn 160.000 mensen.

Film ‘Door dik en dun’

In opdracht van Lentis/PsyQ is de film Door Dik en Dun gemaakt. In deze documentaire komen vier personages aan het woord. Ieder doet zich voor als een bepaalde eetstoornis. Op een originele manier kom je zo meer te weten over boulimia, anorexia en een eetbuistoornis. Bekijk de video op de pagina over onze Kliniek voor Eetstoornissen.