Vrouw op fiets weiland

Wat zijn de oorzaken van een eetbuistoornis?

Er is niet een bepaalde factor die maakt dat je een eetbuistoornis krijgt. Het gaat om een combinatie van biologische, sociale en psychologische factoren. Wat bekend is dat erfelijkheid bepaalt of je een verhoogde kans hebt op een eetbuistoornis en eveneens op obesitas, hetgeen tevens het gevolg is van een eetbuistoornis. Net als bij alle eetstoornissen ben je geneigd om af te vallen, je wilt het teveel aan eten door de eetbuien compenseren. Dat maakt dat je bijvoorbeeld het ontbijt gaat overslaan, waardoor je weer honger krijgt, met een grote kans op een eetbui. Er kan sprake zijn van een verstoord honger/en verzadigingsgevoel.

Eten oplossing voor gevoelens

Eten kan een verwachte oplossing geworden zijn voor allerlei gevoelens, als antwoord dienen op negatieve ervaringen in je leven, etc. Tevens kunnen er in sommige gevallen zaken in je persoonlijkheid mede een rol spelen, zoals veel aandacht voor anderen hebben en te weinig voor jezelf. Kortom: vermijdend zijn, dat wil zeggen moeilijke dingen uit de weg gaan, waarbij eten een deel van de oplossing en dus van het probleem is geworden. Het lage zelfbeeld kan mede in stand worden gehouden en/of veroorzaakt zijn door negatief commentaar van anderen op jouw overgewicht.

Wanneer je voortdurend eet

Dit beeld van de eetbuistoornis komt eveneens voor bij die groep patiënten die niet zozeer last hebben van eetbuien, maar de hele dag voortdurend eten. Je eet de hele dag door, meestal gekoppeld aan negatieve emoties, zoals angst, verdriet en boosheid. Evenals mensen met een eetbuistoornis kun je daardoor depressief worden, zitten met schaamte en schuldgevoelens, sociale situaties met andere mensen vermijden en/of worstelen met een negatief lichaams- en zelfbeeld. Hier spelen dezelfde lichamelijke klachten, zoals hart- en vaatziekten, diabetes, gewrichtsklachten, etc.  Je hebt dan niet een eetbuistoornis, maar een Eetstoornis NAO (niet anderszins omschreven). Je eetpatroon ziet er anders uit, maar er spelen dezelfde ernstige psychische en lichamelijke problemen.