Man in park

Omgaan met een gegeneraliseerde angststoornis

Wanneer je lijdt aan een gegeneraliseerde angststoornis is het belangrijk om hulp te zoeken. Je hoeft het niet alleen op te lossen. De volgende tips kunnen je helpen om de klachten van je angststoornis te verminderen.

Tips angstoornis

 • Zoek hulp, blijf niet met de klachten zitten.
 • Kijk eerlijk naar hoe groot het effect van de angst op je leven is, probeer het niet af te zwakken.
 • Bespreek je angsten met je vrienden of familie. Je hoeft je er niet voor te schamen.
 • Vermijd situaties die angst opwekken niet. Probeer deze situaties juist aan te gaan, uiteindelijk zal je angst hierdoor juist afnemen.
 • Onderneem ontspannende activiteiten, zoals sporten of wandelen.
 • Vermijd stimulerende middelen zoals alcohol en cafeïne. Deze kunnen een versterkend effect hebben op je angst.

Tips voor naasten

 • Heb begrip voor de angst van de ander, ook al lijkt deze erg overdreven.
 • Probeer de angst van de ander niet weg te praten.
 • Probeer de ander wel aan te sporen om dingen te blijven doen, maar dwing hem of haar er niet toe.
 • Stimuleer degene in het zoeken van professionele hulp.
 • Leven met iemand met een angststoornis kan zwaar zijn. Als het je te veel wordt, zoek dan ook (professionele) steun.